czasowniki nieregularne

 0    94 flashcards    al007
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be. was/were. been
bić. uderzać
start learning
beat. beat. beaten
stać się
start learning
become. became. become
zaczynać
start learning
begin. began. begun
gryźć
start learning
gryźć in English
bite. bit. bitten
wiać dmuchać
start learning
blow. blew. blown
łamać przerwać
start learning
break. broke. broken
przynosić
start learning
bring. brought. brought
budować
start learning
build. built. built
spalić
start learning
burn. burnt. burnt
kupować
start learning
buy. bought. bought
móc potrafić
start learning
can. could
łapać
start learning
catch. caught. caught
wybierać
start learning
choose. chose. chosen
przychodzić
start learning
come. came. come
kosztować
start learning
cost. cost. cost
ciąć kroić
start learning
cut. cut. cut
kopać
start learning
dig. dug. dug
mieć do czynienia. rozdawać
start learning
deal. dealt. dealt
robić
start learning
do. did. done
śnić marzyć
start learning
dream. dreamt. dreamt
rysować
start learning
draw. drew. drawn
pić
start learning
drink. drank. drunk
kierować
start learning
drive. drove. driven
jeść. jadł. zjedzony
start learning
eat. ate. eaten
spadek. spadł. upadły
start learning
fall. fell. fallen
czuć. czułem. czułem.
start learning
feel. felt. felt.
walka. walczył. walczył
start learning
fight. fought. fought
odnaleźć. znaleźć
start learning
find. found. found.
latać. latał. lotu.
start learning
fly. flew. flown.
zakazać. zabronił. zabroniony.
start learning
forbid. forbade. forbidden.
zapomnieć. zapomniałem. zapomniany.
start learning
forget. forgot. forgotten.
przebaczyć. przebaczył. wybaczony.
start learning
forgive. forgave. forgiven.
zamrażać. zamarł. mrożony.
start learning
freeze. froze. frozen.
otrzymać. dostał. dostał.
start learning
get. got. got.
dać. dał. dany
start learning
give. gave. given
udać się. poszedł. odszedł
start learning
go. went. gone
rosnąć. rosła. dorosły
start learning
grow. grew. grown
mieć. miał. miał
start learning
have. had. had
słyszeć. słyszał. słyszał.
start learning
hear. heard. heard.
ukryć. ukrył. ukryty.
start learning
hide. hid. hidden.
trafienie. trafienie. trafienie.
start learning
hit. hit. hit.
utrzymać. trzymany. trzymany.
start learning
hold. held. held.
ból. ból. ranić
start learning
hurt. hurt. hurt.
trzymać. trzymane. trzymane.
start learning
keep. kept. kept.
wiedzieć. wiedział. znany
start learning
know. knew. known
kłaść. położył. laid
start learning
lay. laid. laid
uczyć się. nauczyli. nauczyli
start learning
learn. learnt. learnt
pozostawiać. lewo. lewo.
start learning
leave. left. left.
wypożyczać. Wielki Post. Wielki Post.
start learning
lend. lent. lent.
pozwolić. pozwolić. pozwolić.
start learning
let. let. let.
leżeć. kłaść.
start learning
lie. lay. lain
lekki. oświetlony. oświetlony
start learning
light. lit. lit
stracić. Stracony. Stracony.
start learning
lose. lost. lost.
robić. zrobiony. zrobiony.
start learning
make. made. made.
oznaczać. Oznaczało. Oznaczało.
start learning
mean. meant. meant.
spotykać się. spotkał. spotkał.
start learning
meet. met. met.
zapłacić. płatny. płatny.
start learning
pay. paid. paid.
położyć. położyć. położyć.
start learning
put. put. put.
czytać. czytać. czytać
start learning
read. read. read
jazda. jechał. jeździł
start learning
ride. rode. ridden
dzwonić
start learning
ring. rang. rung
podnosić się. wzrosła
start learning
rise. rose. risen
biegać. pobiegł. biegać
start learning
run. ran. run
mówić. powiedziany. powiedziany
start learning
say. said. said
widzieć. Piła. widziany.
start learning
see. saw. seen.
szukać. poszukiwane. poszukiwane
start learning
seek. sought. sought.
zobacz ... poszukiwane. poszukiwane.
start learning
see... sought. sought.
Sprzedać. sprzedany. sprzedany.
start learning
sell. sold. sold.
wysłać. wysłana. wysłana.
start learning
send. sent. sent.
połysk. świeciło. świeciło.
start learning
shine. shone. shone.
strzelać. strzał. strzał.
start learning
shoot. shot. shot.
śpiewać. śpiewał. zaśpiewany.
start learning
sing. sang. sung.
tonąć. zatonął. zatopiony.
start learning
sink. sank. sunk.
siedzieć. sob sob...
start learning
sit. sat. sat...
sen. spali. spali.
start learning
sleep. slept. slept.
zapach. wąchać
start learning
smell. smelt. smelt
mówić. przemówił. Mówiony
start learning
speak. spoke. spoken
spędzać wydany. wydany
start learning
spend. spent. spent
stoisko. wstał. stał
start learning
stand. stood. stood
kraść. Ukradłem. skradziony.
start learning
steal. stole. stolen.
pływać. pływaliśmy. swum.
start learning
swim. swam. swum.
brać. wziął. wzięty
start learning
take. took. taken
nauczać. raught. nauczony.
start learning
teach. raught. taught.
porwać. podarł. rozdarty
start learning
taer. tore. torn
powiedzieć. powiedział. powiedział.
start learning
tell. told. told.
myśleć. myśl. myśl
start learning
think. thought. thought
rzucać. wyrzucił. rhrown
start learning
throw. threw. rhrown
rzucać. wyrzucił. rzucony
start learning
throw. threw. thrown
zrozumieć. zrozumiany. zrozumiany
start learning
understand. understood. understood
budzić. obudził. budzony
start learning
wake. woke. woken
mieć na sobie. nosił. używany
start learning
wear. wore. worn
zdobyć. wygrał. wygrał.
start learning
win. won. won.
pisać. napisał. pisemny
start learning
write. wrote. written

You must sign in to write a comment