Ćwiczenia rozdział 11

 0    48 flashcards    kmoczi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapobieganie
start learning
prevention
śliski
start learning
slippery
plan działania
start learning
Action Plan
brać odpowiedzialność
start learning
take responsibility
odpowiedni
start learning
appropriate
ograniczenie złego wpływu
start learning
damage imitation
w nawiązaniu do
start learning
following
komunikat prasowy
start learning
Press Release
wejść na drogę sądową
start learning
take to court
zagrożenie
start learning
threat
podjąć kroki prawne
start learning
take legal action
spotkanie integracyjne
start learning
socialising
popełnić błąd
start learning
to make a mistake
procedury awaryjne
start learning
emergency procedures
kierownicy, władza wykonawcza
start learning
executives
być na chorobowym
start learning
be off sick
zarządzanie kryzysowe
start learning
crisis management
radzić sobie
start learning
cope with
istotny
start learning
meaningful
rekomendacje
start learning
recommendations
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
nabycie
start learning
acquisition
asortyment
start learning
range of products
dane dotyczące bezpieczeństwa
start learning
safety record
wyposażenie związane z bezpieczeństwem
start learning
safety equipment
pracownicy produkcyjni
start learning
shopfloor
zranienie
start learning
injury
w przeciwnym razie
start learning
otherwise
wiedza specjalistyczna
start learning
expertise
przepisy bhp
start learning
health and safety regulations
w więzieniu
start learning
jailed
odpowiedni
start learning
adequate
składać zażalenie
start learning
make a claim
niedbalstwo
start learning
negligence
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
społeczność
start learning
community
reagujący
start learning
responsive
oprzyj się pokusie
start learning
resist temptation
dostarczenie informacji
start learning
providing information
inspektor
start learning
surveyor
niedbały
start learning
careless
seria
start learning
series
dogłębnie
start learning
thoroughly
zastępstwo
start learning
replacement
podpalić
start learning
catch fire
rzeczoznawca
start learning
quantity surveyor
reklama
start learning
advert
bieg wydarzeń
start learning
course of action

You must sign in to write a comment