crunch time

 0    36 flashcards    jakubkoralewski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czas kryzysu
start learning
crunch time
nadgodziny
start learning
nadgodziny in English
overtime
doświadczony
start learning
experienced
Oczekiwania
start learning
expectations
podzielony
start learning
divided
Jak to działa
start learning
How it works
Przedstawiłam sprawozdanie
start learning
I presented the report
zbyt wiele szczegółów
start learning
too many details
Przewiduję przyszłość
start learning
I foresee the future
Nie powinienem tego mówić
start learning
I shouldn't say it
zawsze masz rację
start learning
you are always right
klient jest zawsze mile widziany
start learning
client is always welcome
Z zadowoleniem przyjmuję Twoją opinię
start learning
I welcome your feedback
Twoje sugestie są mile widziane
start learning
Your suggestions are welcome
Chcę opowiedzieć o
start learning
I want to tell you about
Czy jesteś zadowolony z tego rozwiązania?
start learning
Are you happy with the solution?
Jak rozwiązałeś ten problem?
start learning
How did you solve this problem?
Jak często napotkasz problem?
start learning
How often do you meet the problem?
Rozwiązania
start learning
solutions
Jak znajdujesz czas na swoje hobby?
start learning
How do you find the time for your hobby?
Czy chce być szczęśliwa?
start learning
Does she want to be happy?
Ona nie wie,
start learning
She doesn't know
rozwiąz to teraz proszę!
start learning
solve it now please!
polepszyć
start learning
improve
Pożyczam książki z lotniska
start learning
I borrow books from the airport
idz!
start learning
go!
Staram sie z calych sil
start learning
I do my best
Naprawiam mój telefon
start learning
I repair my phone
pospieszyć się
start learning
hurry up
Nie idź!
start learning
Don't go!
idę
start learning
I go
Nie idę
start learning
I don't go
Idziesz?
start learning
do you go?
Gdzie idziesz?
start learning
Where do you go?
Czy ona idzie?
start learning
Does she go?
Ona nie idzie
start learning
She doesn't go.

You must sign in to write a comment