CRIME PREVENTION

 0    51 flashcards    zeuspierwszy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spokojnie
start learning
peacefully
w zgodzie z
start learning
in accord with
podwórko
start learning
backyard
ponura rzeczywistość
start learning
grim reality
od wielu dziesięcioleci
start learning
for many decades
śledczy
start learning
investigator
prawodawca
start learning
lawmaker
wymyślać, wynaleźć, obmyślać
start learning
devise
wprowadzenie, wdrożenie
start learning
implementation
szczegółowe badanie, analiza / nadzór
start learning
scrutiny
wymierzać, zadawać, wyrządzać
start learning
inflict
oddalić, odwołać, odrzucać, zwolnić
start learning
dismiss
napięcie-sres, obciązenie, naprężenie-np. liny, nadwyrężenie
start learning
strain
wzajemne oddziaływanie, interakcja
start learning
interaction
w wyniku czego, przez co
start learning
whereby
czujny
start learning
vigilant
wskazują na
start learning
point to
rozpad, dezintegracja, rozkład
start learning
disintegration
reakcja łańcuchowa
start learning
chain reaction
osiągnąć szczyt, zakończyć się czymś
start learning
culminate
nieprawidłowo
start learning
abnormally
zwiększając strach, niepokój, gniew
start learning
increasing fear, anxiety, anger
impulsywne agresywne zachowanie
start learning
impulsive violent behavior
utworzyć, stworzyc, tworzyć
start learning
create
łagodzić
start learning
alleviate
nieletni
start learning
juvenile
zatwardziały przestępca
start learning
hardened criminal
recydywista
start learning
recidivist
wywołać, spowodować
start learning
engender
zaniedbywac / zaniedbanie
start learning
neglect
stanowić
start learning
constitute
wiek dojrzewania
start learning
adolescence
domena, dziedzina, sfera
start learning
domain
niedola, nieszczęście, przeciwności losu
start learning
adversity
niezgodny, sprzeczny, nielogiczny, niespójny
start learning
inconsistent
początek, nadejście (np. zimy)
start learning
onset
narażenie na coś / ekspozycja, wystawienie
start learning
exposure
nierozerwalny, nierozłączny, nieodłączny
start learning
inseparable
program prewencyjny
start learning
preventative program
środek zapobiegawczy
start learning
preventative measure
wprowadzać
start learning
introduce
wzór, wzorzec, próbka
start learning
pattern
przeprowadzić, prowadzić / przewodzić, kierowac / zachowanie
start learning
conduct
rodzeństwo
start learning
siblings
degradacja
start learning
degradation
poniżać, upokażać / poniżenie, upokożenie
start learning
humiliate / humiliation
dręczyć, torturować / cierpienie, męka, tortura
start learning
torment
zakres, zasięg, pole, skala
start learning
scope
inicjatywa
start learning
initiative
egzekwować, narzucać, zmusić
start learning
enforce
zobowiązać, zmusić, nakazać
start learning
oblige

You must sign in to write a comment