CORRUPTION & BRIBERY

 0    44 flashcards    zeuspierwszy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
korupcja
start learning
corruption
łapówkarstwo
start learning
bribery
upadek / runąć, zawalić się
start learning
collapse
biurokracja / biurokratyczny
start learning
bureaucracy / bureaucratic
okrucieństwo
start learning
atrocity
osiągnąć sukces, udać się, następować po kimś
start learning
succeed
dowód wdzięczności
start learning
token of gratitude
wyrazem uznania
start learning
token of appreciation
uznanie, wdzięczność
start learning
appreciation
doceniać
start learning
appreciate
wdzięczność
start learning
gratitude
krzywy
start learning
crooked
wzgląd
start learning
sake
zniekształcać, wypaczać
start learning
distort
poświęcenie, oddanie, zaangażowanie
start learning
commitment
władać
start learning
wield
kiedy tylko, kiedykolwiek
start learning
whenever
w obrębie, w środku / w czasie, w ciągu
start learning
within
sługa, służaący
start learning
servant
wymusić siłą lub przez szantaż, wyłudzić
start learning
extort
zabiegać (o coś), nagabywać (kogoś o coś)
start learning
solicit
wzór, standardowy model, norma
start learning
pattern, standard, model, norm
dostępny
start learning
available
nietrwały, chwiejny
start learning
unstable
nietrwały
start learning
unstable, labile, impermanent
oczywisty / manifestować
start learning
manifest
osiągnąć cele
start learning
achieve the goals
rozstrzygać, uregulowac, załatwiać, osiadać,
start learning
settle
trudność
start learning
hardship, difficulty
ułatwić, udogodnić
start learning
to facilitate
strumień / płynąć
start learning
stream
zamiast, natomiast
start learning
instead
w zamian za, zamiast, zamiast
start learning
in exchange for, instead of, in place of
przedawniony
start learning
expired
zbrojenie, wzmocnienie, konsolidacji, intensyfikacja, fortyfikacje
start learning
reinforcement, enhancement, consolidation, intensification, fortification
wzmocnienie
start learning
reinforcement, enhancement, amplification, consolidation, intensification, fortification
własny interes
start learning
self-interest
rozpowszechniona wśród polityków i funkcjonariuszy publicznych
start learning
widespread among politicians and public officers
baner / przezroczysty, zrozumiały
start learning
transparent
ewidentnie, w sposób oczywisty
start learning
transparently
angażować, obejmować-dotyczyć, pociągać za sobą
start learning
involve
wymagać
start learning
require, demand
załatwić sprawę w sposób nieoficjalny
start learning
settle the matter in an unofficial way
powiązania polityczne
start learning
political connections

You must sign in to write a comment