Contract law

 0    67 flashcards    loren94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
drafting
start learning
redakcja
provisions
start learning
Przepisy
lease
start learning
dzierżawa, najem
loan agreement
start learning
Umowa pożyczki
sales agreement
start learning
Umowa sprzedaży
consultancy agreement
start learning
Umowa o doradztwo
hire purchase
start learning
sprzedaż na raty
hire contract
start learning
umowa leasingu
service contract
start learning
Umowa o świadczenie usług
binding agreement
start learning
Umowa wiążąca
parties concerned
start learning
zainteresowane strony
offer
start learning
oferta
terms of agreement
start learning
Warunki umowy
capable of acceptance
start learning
zdolne do przyjęcia
constitute an offer
start learning
stanowią ofertę
auction
start learning
aukcja
vendor
start learning
sprzedawca w aukcji
conditions of sale
start learning
warunki sprzedaży
submitted to, delivered to
start learning
przekazane, dostarczone
incorporate the terms
start learning
uwzględniać warunki
unqualified agreement
start learning
porozumienie bez zastrzeżeń
communicated to the offeror
start learning
przekazane oferującemu
offeror
start learning
oferent
offeree
start learning
oblat, osoba otrzymująca ofertę
accepts the offer subject to contract
start learning
przyjmuje oferty z zastrzeżeniem umowy
counter offer
start learning
kontroferta
instantaneous
start learning
natychmiastowy
avoid uncertainty
start learning
uniknąć niepewności
vague
start learning
niejasny
consideration
start learning
wynagrodzenie
enforceable contract
start learning
kontrakt wykonalny
nominal value
start learning
Wartość symboliczna
intention
start learning
intencja / zamiar
assumed
start learning
Zakłada się
contracting parties
start learning
strony umowy
rebuttal presumption
start learning
obalenie domniemania
assumption
start learning
założenie
contrary evidence
start learning
sprzeczne dowody
contradicted
start learning
przeczą
legaly capable
start learning
zdolność prawna
authority to act
start learning
upoważnienie/pełnomocnictwo
perform the contract
start learning
realizacji umowy
implied from conduct
start learning
z domniemanych zachowań
deed
start learning
akt prawny, notarialny
effective on execution
start learning
skuteczne wykonanie
parties are bound
start learning
Strony są zobowiązane
standard wording
start learning
standardowa formuła
defective
start learning
wadliwy
void
start learning
nieważny
voidable
start learning
podlegający unieważnieniu
unenforceable contract
start learning
umowa niewykonalna
recognised in law
start learning
uznane w prawie
capacity to contest
start learning
Zdolność do czynności prawnych
certified mental incapacity
start learning
stwierdzoną niezdolność psychiczna
set the contract aside
start learning
stwierdzenie nieważności umowy
lapse of time
start learning
Upływ czasu
limitation period
start learning
termin przedawnienia
date of occurrence of the cause of action
start learning
data wystąpienia przyczyny tych działań
barred from
start learning
zabroniono
contain the basic terms of agreement
start learning
zawierają podstawowe warunki umowy
make an invitation to treat
start learning
zaproszenie do udziału w aukcji
setting out the conditions of sale
start learning
określić warunki sprzedaży
offer submitted by offeror
start learning
Oferta złożona przez oferenta
legal relation
start learning
stosunek prawny
form required by the law
start learning
forma wymagana przez prawo
made in writing
start learning
sporządzone w formie pisemnej
affixed with the seal
start learning
opatrzone pieczęcią

You must sign in to write a comment