Congratulations, You have just met I.F.C

 0    37 flashcards    Kluska1313
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zbierać, gromadzić
start learning
to gather
z dala
Trzymaj swojego psa z dala ode mnie.
start learning
away
Keep your dog away from me.
intonować
start learning
to chant
cisza
start learning
a silence
nagle
start learning
suddenly
rozbijać
start learning
to smash
w kierunku
start learning
towards
zmagać się
start learning
to struggle
cały
Zjadłeś cały chleb?
start learning
whole
Did you eat the whole bread?
ostatecznie
start learning
eventually
niepokoić się
start learning
to bother
najmniej
start learning
least
zdecydowanie
start learning
definitely
popielniczka
start learning
ashtray
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
start learning
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
dumny
Jestem dumny z mojego syna.
start learning
proud
I'm proud of my son.
uderzać pięścią
start learning
to punch
wydawać się
start learning
to seem
wzajemnie
start learning
each other
skręcać
Proszę skręcić w prawo i jechać prosto.
start learning
to turn
Turn right and then go straight.
flota
start learning
fleet
zorganizować
start learning
to organize
trafny wybór
start learning
an apt choice
etap
start learning
stage
umyślność
start learning
intent
narobić kłopotów
start learning
to make trouble
łysy
Zaczął łysieć po 40 roku życia.
start learning
bald
He started to go bald after he turned 40.
zastąpić
start learning
to replace
sama obecność
start learning
the mere presence of
trzymać się razem
start learning
to stick together
koledzy
start learning
mates
byt
start learning
being
wartość
start learning
value
zdolność
start learning
ability
prawie wszystko
start learning
almost everything
byle co
start learning
anything
zaangażowany
start learning
involved

You must sign in to write a comment