Closing the generation gap. Young and old.

 0    61 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niechcący
start learning
unintentionally
destrukcyjny
2
start learning
destructive/disruptive
buntować się
start learning
rebel
tupać
start learning
stamp
wybiec jak oparzony
leave quickly and angrily
start learning
storm out
przebojowy
start learning
combative
modelowy przykład
start learning
shining example
odciąć się
2; komuś w rozmowie
start learning
talk back/answer back
sb in a talk
uwypuklać
start learning
bring out
rodzicielstwo
2
start learning
parenthood/parenting
sprowadzać się do
2
start learning
boil down to/come down to
doprowadzać kogoś do szału
start learning
drive sb crazy
cudować
start learning
fuss
pożądanie
start learning
desire
żądza
start learning
lust
skończyć sie na
start learning
end up
uprowadzić
start learning
abduct
rozgniewany
3
start learning
cross/angry/exasperated
odwinąć/rozpakować
start learning
unwrap
faza
start learning
phase
wymagać
Ta praca wymaga dużo cierpliwości.
start learning
require
This job requires a lot of patience.
szał
2
start learning
frenzy/craze
obywatel
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
start learning
citizen
He's a US citizen.
prywatnie
start learning
privately
ucierpieć
start learning
suffer
nuda
start learning
boredom
znęcanie
start learning
mistreatment
przewyższać liczebnie
start learning
outnumber
opodatkowanie
Różnice w rachunkach zysków w sprawozdaniach finansowych oraz przy obliczaniu podatku dochodowego pomiędzy USA i Wielką Brytanią są związane z różnymi metodami prowadzenia księgowości, podatków oraz sprawozdawczości finansowej w tych krajach.
start learning
taxation
There can be large differences between the profit recorded in the financial statements and the profit for the income tax calculation between the U.S. and Britain due to different accounting methods, taxation and financial reporting.
nieuchronny
2
start learning
inevitable/unavoidable
markotny
changing mood easily
start learning
moody
wojowniczy
ready or eager to fight
start learning
combative
oskarżać
Jak śmiesz oskarżać mnie o kradzież?
start learning
accuse
How dare you accuse me of stealing?
dezorientować
start learning
confuse
bojowy
start learning
combat
zadziorny
start learning
pugnacious
kurtuazja
start learning
courtesy
mieć sprawę do
start learning
have to do with
gorszy
2
Taniej nie znaczy gorzej.
start learning
worse/inferior
Cheaper doesn't mean worse.
tupnąć nogą
start learning
stamp one's foot
zejść ze sceny
start learning
go down from the stage
zakłócenie
start learning
disruption
połączony
3
start learning
connected/combined/linked
dopiąć swego
start learning
get one's own way
nienaumyślnie
start learning
inadvertently
wybredny
start learning
fussy
tracić panowanie nad sobą
start learning
lose one's temper
dawać komuś dobry przykład
start learning
set a good example to sb
skrót
start learning
abbreviation
skrótowiec
start learning
acronym
stopień wyższy
start learning
comparative
stopień najwyższy
start learning
superlative
porównanie
start learning
comparison
niezdolność
start learning
inability
rozróżniać
start learning
distinguish
urozmaicony
start learning
varied
kwalifikować
start learning
qualify
nawias
start learning
bracket
pomocniczy
Providing supplementary or additional help and support.
start learning
auxiliary
w ogóle nie
2; dosłownie: "nigdzie blisko" i "nic takiego"
start learning
nowhere near/nothing like
zakłócający spokój
start learning
disruptive

You must sign in to write a comment