Chapter 1.16

 0    18 flashcards    krakers4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bractwo, cech, gildia
Tak, cóż, porozmawiaj z Napoleonem. Zorganizujcie sobie pracę i załóżcie cech.
start learning
Guild
Yes, well, talk to Napoleon. Organize your labor, start a guild.
autentyczność, oryginalność, własnoręczność (np. podpisu)
Jest to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób na sprawdzenie autentyczności wizy.
start learning
Authenticity
This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
gwar, hałas, harmider, zgiełk
start learning
Hubbub
Cygan, Cyganka
start learning
Gypsy
pijak
notoryczny pijak
start learning
Drunkard
habitual drunkard
nałożnica
konkubinat
start learning
Concubine
concubinage
targować się
Ludzie lubią się targować na pchlich targach.
start learning
Haggle
People like to haggle in flea markets.
księstwo
start learning
Princedom
orszak, świta, asysta
start learning
Retinue
bratać się, fraternizować się
start learning
Fraternise
zaryczeć, ryknąć, wyć, zawyć
start learning
Bellow
tlić się (o ogniu), ćmić (o papierosie), tlić się (o uczuciach, emocjach)
start learning
Smoulder
głosy protestu, krzyk protestu
start learning
Outcry
wszechmocny, wszechmogący, wszechwładny, wszechpotężny
start learning
Omnipotent
wrzeszczeć, wydzierać się
start learning
Vociferate
głowa naprzód, na oślep, niekontrolowanie szybko, nagle
start learning
Headlong
cham, gbur, żul
chuligan
start learning
Lout
lager lout
efemeryczny, ulotny (np. sława, przyjemność)
efemeryczność, ulotność
start learning
Ephemeral
ephemerality

You must sign in to write a comment