Chapter 1-2

 0    110 flashcards    jawor12314
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skrót
Znam skrót, dzięki któremu dotrzemy do domu dużo szybciej.
start learning
abbreviation
I know a shortcut that will get us home much faster.
przylegać
start learning
adhere
przyciąganie
start learning
attraction
równoważyć, bilansować
start learning
balance
nosić
start learning
bear
piorun
start learning
bolt
kondensator
start learning
capacitor
wyłożony dywanem
start learning
carpeted
ładunek elektryczny
start learning
charge
naładowany
start learning
charged
grupować się
start learning
cluster
przewodzący
start learning
conductive
wyładowanie
start learning
discharge
rozproszyć
start learning
dissipate
gałka u drzwi
start learning
doorknob
kropelka
start learning
droplet
napotykać
start learning
encounter
równanie
Jill nie potrafiła rozwiązać równania matematycznego.
start learning
equation
Jill could not solve the mathematical equation.
tarcie
Musimy zredukować tarcie między dwoma kawałkami materiału.
start learning
friction
We need to reduce the friction between the two pieces of material.
sierść
start learning
fur
indukować
start learning
induce
intensywny, silny
start learning
intense
utrącać, obijać
start learning
knock off
warstwa
start learning
layer
wielkość
start learning
magnitude
cząstka
start learning
particle
okładzina kondensatora
start learning
plate
spolaryzowany
start learning
polarised
różnica potencjałow
start learning
potential difference
ilość
start learning
quantity
odpychanie
start learning
repulsion
w odpowiedzniej kolejności
start learning
respectively
pocierać
start learning
rub
iskra
start learning
spark
lider, wyładowanie wiodące
start learning
step leader
strimer, wyładowanie kanałowe
start learning
streamer
nienaładowany
start learning
uncharged
sąsiedztwo
start learning
vicinity
admitancja
start learning
admittance
obwód prądu przemiennego
start learning
alternating current circuit
zastosowanie
start learning
application
jasność
start learning
briliance
pojemność
start learning
capacitance
kondensator
start learning
capacitor
bezpiecznik z wkładką topikową
start learning
cartridge fuse
prąd ładowania
start learning
charging current
liczba zespolona
start learning
complex number
konduktancja
start learning
conductance
konduktywność
start learning
conductivity
obwód prądu stałego
start learning
direct current circuit
natężenie pola elektrycznego
start learning
electric force
siła elektromotoryczna (pełna nazwa, skrót)
start learning
electromotive force, emf
ustalony
start learning
fixed
bezpiecznik
start learning
fuse
oprawa, mocowanie bezpiecznika
start learning
fuseholder
część urojona
start learning
imaginary part
impedancja
start learning
impedance
hamować, przeszkadzać
start learning
impede
szeregowo
start learning
in series
wzbudzać, wywoływać
start learning
induce
indukcyjność
start learning
inductance
cewka indukcyjna
start learning
inductor
układ scalony
start learning
integrated circuit
powiązany
start learning
interlinked
pętla
start learning
loop
indukcja magnetyczna
start learning
magnetic flux density
strumieć magnetyczny
start learning
magnetic flux
utrzymanie, konserwacja
start learning
maintenance
ogólny
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
start learning
overall
His overall score was quite high.
równolegle
start learning
parallel
element bierny
start learning
passive element
wzór
Twój sweter ma uroczy wzór.
start learning
pattern
Your sweatshirt has a lovely pattern.
rozdział energii
start learning
power distribution
przesył energii
start learning
energy transmission
własność
Budynki i zakłady są własnością firmy XYZ.
start learning
property
The buildings and plants are the property of XYZ company.
zakres
start learning
range
proporcja, stosunek
start learning
ratio
reaktancja
start learning
reactance
część rzeczywista
start learning
real part
odwrotność
start learning
reciprocal
rezystancja
start learning
resistance
w odpowiedniej kolejności
start learning
respectively
obwód sygnałowy
start learning
signal circuit
przebieg sinusoidalny
start learning
sine wave
zasilanie
start learning
supply
susceptancja
start learning
susceptance
zacisk
start learning
terminal
zmienność w czasie
start learning
time variations
ponagleć, popędzać
start learning
urge
spadek napięcia
start learning
voltage drop
podatny
start learning
vulnerable
zamieć śnieżna
Zgubili drogę w zamieci śnieżnej.
start learning
a blizzard
They lost their way in a blizzard.
przerwa w zasilaniu
start learning
blackout
obniżenie napięcia sieciowego w wyniku zewnętrznej awarii
start learning
brownout
zaśmiecać, zagraca
start learning
clutter
rozpraszać
start learning
dissipate
porażenie prądem
start learning
electrocution
wykonalny
start learning
feasible
wykorzystywać
start learning
harness
zapoczątkować
start learning
launch
stanowić
start learning
pose
strata mocy
start learning
power loss
przepaść
start learning
precipice
przewodniczyć
start learning
preside over
wrzeć o debacie
start learning
rage
rezystancja
start learning
resistance
rezystywność
start learning
resistivity
podwyższać
start learning
step up
potok
start learning
torrent
nie do opanowania
start learning
unmanageable

You must sign in to write a comment