Celebrations (uroczystości)

 0    269 flashcards    Labalda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Być w centrum uwagi
start learning
Be the center of attention
tort urodzinowy
start learning
birthday cake
błogosławieństwo
start learning
blessing
świętować
start learning
celebrate
przyjęcie/uroczystość z okazji osiągnięcia pełnoletności
start learning
coming - of - age party/ceremony
zwyczaj
start learning
custom
święto
start learning
festival
fajerwerki
start learning
fireworks
część formalna
start learning
formalities
spotkanie (towarzyskie/rodzinne)
start learning
gathering
ubrać się elegancko
start learning
get dressed up
mieć ściśnięte gardło
start learning
have a lump in one's throat.
doskonale się bawić
start learning
have the time of one's life
punkt kulminacyjny
start learning
highlight
rozpieszczać kogoś
start learning
make a fuss of sb
wygłosić mowę
start learning
make a speech
msza
start learning
mass
poruszający
start learning
moving
wyjątkowe/jednorazowe przeżycie
start learning
once in a lifetime experience
ksiądz
start learning
a priest
wznieść toast
start learning
propose a toast
urządzić przyjęcie
start learning
have a party
przyjęcie
start learning
reception
obsypać kogoś prezentami
start learning
shower sb with gifts
świątynia/miejsce kultu
start learning
shrine
strona duchowa
start learning
spiritual side
etap/część
start learning
stage
niezapomniany
start learning
unforgettable
wart włożonego wysiłku
start learning
worth the effort
namiętność
start learning
passion
oświadczyć się
start learning
to propose (to sombeody)
szanować siebie nawzajem
start learning
respect each other
romans, miłość
start learning
romance
rozstać się
start learning
separate
obsypywać kogoś pochwałami
start learning
shower sb with praise
stanu wolnego
start learning
single
Zacząć się z kimś spotykać
start learning
start seeing sb
powielanie stereotypów
start learning
stereotyping
silne emocje
start learning
strong emotions
bezwarunkowy
start learning
unconditional
zachowywać się stosownie do wieku
start learning
act your age
agresywny
start learning
aggressive
kłótliwy
start learning
argumentative
troskliwy
start learning
attentive
zazdrościć komuś
start learning
be jealous of sb
Być w coś mocno zaangażowanym emocjonalnie
start learning
be passionate about sth
gorzko rozczarowany
start learning
bitterly disappointed
zalać się łzami
start learning
burst into tears
emanujący pewnością siebie
start learning
bursting with confidence
beztroski
start learning
carefree
współczujący
start learning
compassionate
taktowny, uprzejmy, liczący się z innymi
start learning
considerate
Kreatywny
start learning
Creative
spokojny, zrelaksowany
start learning
easy-going
wstyd, zażenowanie
start learning
embarrassment
uczuciowy
start learning
emotional
pełen entuzjazmu
start learning
enthusiastic
zazdrościć
start learning
envy
wierny (przyjaciel)
start learning
Faithful (a friend)
grymaśny
start learning
fussy
szczodrość
start learning
generosity
wzruszyć się
start learning
get emotional
niezależny
start learning
independent
radość
start learning
joy
dochować tajemnicy
start learning
keep a secret
dobroć
start learning
kindness
osobowość otwarta
start learning
outgoing personality
(strasznie) nieśmiały
start learning
(painfully) shy
perfekcjonista
start learning
perfectionist
opiekuńczy
start learning
protective
buntownik
start learning
rebel
godny zaufania
start learning
reliable
odpowiedzialny
start learning
responsible
Nieuprzejmy
start learning
Rude
sceptyczny
start learning
sceptical
egocentryczny
start learning
self- centred
zwątpienie w siebie
start learning
self-doubt
poświęcenie, wyrzeczenie
start learning
self - sacrifice
samolubny
start learning
selfish
poczucie humoru
start learning
sense of humour
rozsądny
start learning
sensible
stawiać sobie wysoko poprzeczkę
start learning
set high standards for yourself
rozpieszczany
start learning
spoilt
mocna strona
start learning
strength
surowy
start learning
strict
schować dumę do kieszeni
start learning
swallow your pride
bujna wyobraźnia
start learning
vivid imagination
grzeczny, ułożony
start learning
well - behaved
przykuć czyjś wzrok
start learning
catch sb's eye
wyciągnąć szyję (żeby coś zobaczyć)
start learning
crane your neck
bystry wzrok
start learning
discerning eyes
spojrzenie
start learning
gaze
gest
start learning
a gesture
chichot
start learning
giggle
wpatrywać się w coś
start learning
lock your eyes on sth
wpatrywać się mocno/intensywnie/nieruchomo
start learning
look hard / intently / fixedly
stracić kogoś/coś z oczu
start learning
lose sight of sb/sth
pokręcić głową
start learning
shake your head
wzruszenie ramion
start learning
shrug
gapić się
start learning
stare
głos pełen napięcia
start learning
strained voice
stłumić
start learning
suppress
tłumienie
start learning
suppression
wrzeszczeć
start learning
yell
zdmuchiwać (świeczki)
start learning
blow out (the candles)
komenderować kimś
start learning
boss sb around
wychowywać
start learning
bring up
zanurkować/wbiec do (morza)
start learning
zanurkować / plung into(the sea)
oddalić się od siebie
start learning
drift apart
zakochać się w kimś
start learning
fall for sb
chodzić z kimś
start learning
go out with somebody
dorastać
start learning
grow up
mieć wiadomość od kogoś/wysłuchać kogoś
start learning
hear from sb
pominąć kogoś
start learning
leave sb out
wspominać coś
start learning
look back on sth
spotkać się (ze znajomymi)
start learning
meet up (with friends)
zebrać się na odwagę
start learning
pluck up courage
dokonać czegoś
start learning
pull sth off
zorganizować (imprezę/koncert)
start learning
put on (a party / concert)
rozstać się (z kimś)
start learning
split up (with sb)
wystartować
start learning
take off
upominać kogoś
start learning
tell sb off
okazać się
start learning
turn out
uprowadzić
start learning
abduct
uprowadzenie
start learning
abduction
dotyczyć kogoś/czegoś, mieć wpływ na kogoś/coś
start learning
affect sb/sth
na równi/tak samo
start learning
alike
być przyzwyczajonym do czegoś
start learning
be accustomed to something
wiązać się z czymś
start learning
be associated with sth
koncentrować się na czymś
start learning
be focused on sth
być zaangażowanym w coś
start learning
be involved in sth
strzec się czegoś
start learning
be wary of sth
podważać
start learning
challenge
stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
pojąć
start learning
conceive
pojęcie
start learning
concept
poradzić sobie
start learning
cope
marzyć
start learning
daydream
zniknąć bez śladu
start learning
disappear without a trace
zniknięcie
start learning
dissapearance
wybuchnąć
start learning
explode
wybuch
start learning
explosion
zrozumieć, jak coś się robi
start learning
get the hang of sth
zaginąć
start learning
go missing
mieć trudności z mówieniem (np. ból gardła)
start learning
have a frog in your throat
spróbować
start learning
have a go
mieć dużo na głowie
start learning
have a lot on your mind/plate
ilustrować
start learning
illustrate
ilustracja
start learning
illustration
świat oparty jest na różnorodności
start learning
it takes all sorts (to make a world)
stracić rachubę czegoś
start learning
lose count of sth
zmierzyć
start learning
measure
liczne
start learning
numerous
zakonnica
start learning
a nun
przeważać nad czymś
start learning
outweigh sth
trwały stan
start learning
permanent condition
złożyć wniosek
start learning
propose a motion
rozpoznać
start learning
recognise
uznanie
start learning
recognition
niezależne od czegoś
start learning
regardless of sth
znacząco
start learning
significantly
specjalizować się w czymś
start learning
specialise in sth
zajmować
start learning
take
wziąć udział w kursie/odbyć
start learning
take a course
wziąć dzień wolny
start learning
to take a day off
brać udział
start learning
take part
mieć miejsce (o zdarzeniu)
start learning
take place
podejmować ryzyko
start learning
take risks
niespodziewanie
start learning
unexpectedly
nagle, znienacka, nieoczekiwanie
start learning
out of the blue
dziwny
start learning
weird
kuzyn (brat cioteczny)
start learning
cousin
(daleki) krewny
start learning
(distant) relative
była żona, były chłopak
start learning
ex-wife, ex-boyfriend
dalsza rodzina
start learning
extended family
Pierworodny
start learning
firstborn
pokolenie
start learning
generation
matka chrzestna, rodzice chrzestni
start learning
godmother, godparents
chrześniak
start learning
godson
prawnuk
start learning
great-grandson
prababka
start learning
great-grandmother
pradziadkowie
start learning
great-grandparents
stryjeczny dziadek (cioteczny)
start learning
great-uncle
brat przyrodni
start learning
half-brother
siostra przyrodnia
start learning
half-sister
najbliższa rodzina
start learning
immediate family
zmarły mąż
start learning
late husband
jedynak
start learning
only child
rodzeństwo
start learning
siblings
samotna matka
start learning
single mother
samotny rodzic
start learning
single parent
pasierb
start learning
stepchild
ojczym
start learning
stepfather
Wdowiec, wdowa
start learning
widowed
okres dojrzewania
start learning
adolescence
dorastający
start learning
adolescent
dorastający (chłopak/dziewczyna)
start learning
adolescent
dorosłość
start learning
adulthood
dorosnąć
start learning
become an adult
dzieciństwo
start learning
childhood
osiągnąć pełnoletność
start learning
come of age
spodziewać się dziecka
start learning
expect a baby
zakochać się w kimś
start learning
fall in love with sb
pobrać się
start learning
get married (to sb)
starzeć się
start learning
grow old
dorosły
start learning
grown-up
wstąpić do wojska
start learning
join the army
wyprowadzić się z domu
start learning
leave home
rzucić szkołę
start learning
leave school
głosować
start learning
vote
uwielbiać kogoś
start learning
adore/worship sb
podkochiwać się w kimś, czuć do kogoś pociąg
start learning
be attracted to sb/fancy sb
być szaleńczo zakochana w kimś
start learning
be madly in love with sb
mieć obsesje na punkcie czegoś
start learning
be obsessed with sb
zrozpaczony, załamany, ze złamanym sercem
start learning
broken-hearted/heartbroken
daleki znajomy
start learning
casual acquaintance
para
start learning
couple
zakończyć związek
start learning
end a relationship
zaręczyny
start learning
engagement
stereotypy oparte na różnicy płci
start learning
gender-based stereotypes
skupiać czyjąś całkowitą uwagę
start learning
get/have sb's undivided attention
poświęcać komuś uwagę
start learning
give sb attention
żal, zawód miłosny
start learning
heartbreak
pobłażliwy
start learning
lenient
związek na odległość
start learning
long-distance relationship
stracić kontakt
start learning
lose touch
miłość od pierwszego wejrzenia
start learning
love at first sight
miłość czyjegoś życia
start learning
love of sb's life
zrobić z kogoś głupca
start learning
make a fool of sb
zrobić wrażenie na kimś
start learning
make an impression on sb
małżeństwo
start learning
marriage
obsesja
start learning
obsession
moja krew
start learning
my flesh and blood
współmałżonek
start learning
spouse
skończyć 18 lat
start learning
turn 18
panna młoda
start learning
bride
komplementować
start learning
compliment
oddalić się od siebie
start learning
drift apart
objąć
start learning
embrance/ hug
zaręczyny
start learning
engagement
pan młody
start learning
groom
nowożeńcy
start learning
newlyweds
oświadczyć się
start learning
propose
zrywać (np. o związku)
start learning
split up
rozstać się z kimś
start learning
separate
bezwarunkowy
start learning
unconditional
ślub
start learning
wedding
towarzysz podróży
start learning
travelling companion
przyjaźń
start learning
friendship
opuścić
start learning
abandon
ponownie spotkać się z kimś
start learning
be reunited with sb
komenderować komuś
start learning
boss sb around
opieka nad dzieckiem
start learning
childcare
wychowywanie dzieci
start learning
child-rearing duties
oddanie
start learning
commitment
troska
start learning
concern
dzielić obowiązki domowe równo
start learning
divide/share the chores equally
wykonywać prace domowe
start learning
do the domestic work
Zadania domowe
start learning
household tasks
Rodzina gdzie dwoje zarabia
start learning
dual-income family
zabierać się za obowiązki domowe
start learning
embark on domestic duties
terapia rodzinna
start learning
family counselling
gospodyni domowa
start learning
homemaker
odprężyć się
start learning
kick back
dawno niewidziany
start learning
long-lost
zaniedbywać
start learning
neglect
sierota
start learning
orphan
dom dziecka / sierociniec
start learning
orphanage
główny żywiciel
start learning
primary breadwinner

You must sign in to write a comment