Capital structure - Business English; Struktura kapitału – angielskie słownictwo biznesowe

 0    24 flashcards    Martyna15
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
preferred capital
Preferred capital is derived from the issue of preferred stock.
start learning
kapitał uprzywilejowany
Kapitał uprzywilejowany pochodzi z emisji akcji uprzywilejowanych.
cost of retained earnings
start learning
koszt dochodu zatrzymanego
cost of bonded (long-term) debt
start learning
koszt zadłużenia długoterminowego w formie obligacji
pre-tax earnings
start learning
dochód przed opodatkowaniem
bond issue
start learning
emisja obligacji
lump sum to the broker
start learning
ryczałt dla maklera
net proceeds
start learning
wpływy netto
after-tax cost
start learning
koszt po opodatkowaniu
before-tax cost
start learning
koszt przed opodatkowaniem
applicable tax rate
start learning
stosowana stopa podatkowa
effects of capital structure
start learning
oddziaływanie struktur kapitału
debt-equity ratio
start learning
relacja długu do kapitału
cost-volume-profit analysis
Cost-volume-profit analysis is carried out in order to find the operating break-even point.
start learning
analiza kosztu, sprzedaży i zysku
Analiza kosztu, sprzedaży i zysku przeprowadzana jest dla określenia operacyjnego punktu zrównania.
operating break-even point
start learning
operacyjny punkt zrównania (próg rentowności)
concept of leverage
start learning
koncepcja dźwigni
units produced and sold
start learning
wyprodukowane i sprzedane jednostki wyrobu
sales price per unit
start learning
jednostkowa cena sprzedaży
total fixed operating costs
start learning
całkowite koszty operacyjne
variable operating costs per unit
start learning
jednostkowe koszty operacyjne zamienne
net profits before taxes
start learning
zysk operacyjny przed opodatkowaniem
economy of scale
start learning
ekonomia skali
degree of operating leverage (DOL)
Is a quotient of the percentage change in operating profits and percentage change in sales.
start learning
efekt dźwigni operacyjnej (DOL)
Stanowi iloraz procentowej zmiany zysku operacyjnego oraz procentowej zmiany wielkości sprzedaży.
degree of financial leverage (DFL)
Is a quotient of the percentage change in EPS and percentage operating profits.
start learning
efekt dźwigni finansowej (DFL)
Stanowi iloraz procentowej zmiany dochodu na jedną akcję oraz procentowej zmiany zysku operacyjnego.
degree of total leverage (DTL)
Is a quotient of the percentage change in EPS and percentage change in sales.
start learning
efekt dźwigni całkowitej (DTL)
Stanowi iloraz procentowej zmiany dochodu na jedną akcję oraz procentowej zmiany wielkości sprzedaży.

You must sign in to write a comment