Capital market and stock exchange - Business English; rynek kapitałowy i giełda – angielskie słownictwo biznesowe

 0    48 flashcards    Martyna15
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
giełda papierów wartościowych
start learning
The Securities Exchange
należności i uprawnienia
start learning
debt and equity
kapitał długoterminowy
start learning
long-term funds
płynność
start learning
liquidity
termin wymagalności
start learning
maturity
rynek pozagiełdowy
start learning
over-the-counter exchange
lokata
start learning
use
rynek efektywny
start learning
efficient market
ceny ustalone przez kupujących i sprzedających
start learning
prices agreed upon after both buyers and sellers
dotychczasowe wyniki firmy
start learning
past performance
obecny stan firmy
start learning
firm's present condition
perspektywy na przyszłość
start learning
future prospects
podaż i popyt
start learning
supply of and demand for
pozyskiwać fundusze
start learning
obtain funds
akcje zwykłe
start learning
common stock
kapitał
start learning
equity
własność prywatna
start learning
privately owned
własność grupowa
start learning
closely owned
własność publiczna
start learning
publicly owned
akcje bez wartości nominalnej
start learning
issued with no par values
prawo do wydania akcji
start learning
authorization to issue shares
akcje subskrybowane
start learning
outstanding shares
akcje w posiadaniu własnym
start learning
treasury stock
akcjonariusz firmy
start learning
firm's shareholder
odkupić akcje
start learning
repurchase shares
doroczne zgromadzenie
start learning
annual meeting
prawo głosu
start learning
vote
scedować prawo głosu
start learning
assign vote
akcjonariusz głosujący osobiście
start learning
shareholder that votes in person
akcjonariusz głosujący przez udzielenie pełnomocnictwa
start learning
shareholder voting through a proxy
akcje pozbawione prawa głosu
start learning
nonvoting common stocks
akcje klasy A
start learning
class A shares
akcje klasy B
start learning
class B shares
wypłacić dywidendę
start learning
pay dividend
wstrzymać dywidendę
start learning
retain dividend
zwiększyć kapitał
start learning
raise capital
zysk netto
start learning
net earnings
akcjonariusz zwykły
start learning
common shareholder
wzrost wartości posiadanych udziałów
start learning
appreciation in the value of shareholdings
potencjalne dochody
start learning
possible rewards
dostarczony kapitał
start learning
supplying capital
zbankrutować
start learning
to go bankrupt
akcje uprzywilejowane
start learning
preferred stocks
pierwszeństwo
start learning
preference
roszczenia
start learning
claims
pominąć dywidendę uprzywilejowaną
start learning
pass preferred stock dividend
akcja kumulacyjna
start learning
cumulative stock
akcja niekumulacyjna
start learning
non-cumulative stock

You must sign in to write a comment