Campaign Level 3 Unit 6

 0    36 flashcards    agakrysz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
agenda
start learning
agenda
Ostateczna aktualizacja
start learning
final update on
konkretny, szczegółowy
start learning
specific
na niskiej wysokości;)
start learning
low altitude
wrogie tereny
start learning
hostile areas
wprowadzenie
start learning
insertion
lokalizacje operacyjne
start learning
forward operating locations
oddziały lądowe
start learning
ground troops
krótka droga startowa o nawierzchni naturalnej
start learning
short dirt strips
bez wykrycia
start learning
without detection
ekstrakcja w nocy
start learning
nighttime extraction
pozyskiwanie danych
start learning
data extraction
ocenić gotowość
start learning
evaluate the readiness
status operacyjny samolotu
start learning
aircraft operational status
byc w stanie gotowości
start learning
to be in commission
nie być w stanie gotowości
start learning
be out of commission
bez pozwolenia na lot
start learning
to be grounded
wysłany w złe miejsce
start learning
mis-sent
stracić ślad
start learning
lose track
zagubiony
start learning
misplaced
drobne problemy
start learning
minor problems
przydzielać
start learning
assign
znakomita ocena
start learning
outstanding rating
skonfigurowany
start learning
configured
wyczucie czasu
start learning
timing
ocena
start learning
evaluation
zejście awaryjne
start learning
emergency descent
wizja
start learning
vision
widoczny
start learning
visible
podwozie
start learning
landing gear
nieprawidłowo działać
start learning
mulfunction
zaległości
start learning
backlog
uszkodzony, wadliwy, niedoskonałe
start learning
defective, faulty, imperfect
stanowić przyczynę czegoś
start learning
account for sth
Przełącznik wskaźnika
start learning
indicator switch
rozwiązywać problemy, usuwać usterki
start learning
troubleshoot

You must sign in to write a comment