C08 Czas przeszły złożony past perfekt

 0    12 flashcards    rlach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przeszły złorzony
start learning
Past perfect
Podmiot plus hed plus trzecia forma czasownika
start learning
Subject and had and third form of the verb
Ja piłem piwo zanim myśmy się spotkali
start learning
I had drunk beer before we met
Użyj kiedy już rozmawiasz o przeszłości i chcesz rozmawiać o wcześniejszym minionym działaniu
start learning
Use when you are already talking about the past, and you want to talk about an earlier past action
Użyj aby pokazać, że coś zupełnie jest skończone
start learning
Use when to show that something is completely finished
Zaprzeszłość, czyli czynność przeszła zakończona przed rozpoczęciem innej czynności przeszłej, na przykład
start learning
I had washed up before I switched on the tv
Czynność przeszła zakończona przed określonym momentem w przeszłości, na przykład
start learning
I had finished studying biology by last wednesday
Odpowiednik w przeszłości czasu prezent perfekt, na przykład
start learning
She was surprised beacuse she had never seen an elephant before
Ona nie piła wcześniej piwa
start learning
She hadn’t drunk beer before
Jak dużo piw ty wypiłeś wcześniej
start learning
How much beer had you drunk before
Tak, ja wypiłem
start learning
Yes, I had
Nie, ona nie wypiła
start learning
No, she hadn’t

You must sign in to write a comment