C01 Tryby warunkowe

 0    23 flashcards    rlach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Warunek 0
start learning
Condition 0
Jest zawsze prawda, prawa natury
start learning
Is always true, laws of nature
Czas prosty, Czas prosty
start learning
Present Simple, Present Simple
Ja pracuję, Ja mam
start learning
I work, I have
Kiedy podgrzewasz wodę do 100 stopni Celsjusza, zagotuje się
start learning
When you heat water to 100 degrees Celcius, it boils
Pierwszy Tryb Warunkowy
start learning
First Condition
Jeśli ja robię, ja będę miał
start learning
If I do I will have
Warunek prawdopodobny
start learning
Condition probable
Wydarzenie które ma realną szansę, żeby zaistnieć
start learning
An event that has a real chance to be
Jeśli teraz to będę
start learning
If and Present Simple and will and infinitive
Jeśli Sara będzie jutro w szkole, przekażę jej książki
start learning
If Sara is at school tomorrow, I will give her the books
Drugi tryb warunkowy
start learning
Second condition
Jeśli zrobiłem, mógłbym mieć
start learning
If I did, I would have
Warunek mało prawdopodobny
start learning
Condition unlikely
Warunek który ma niewielką szansę żeby zaistnieć lub warunek nie może być spełniony
start learning
Condition that has a small chance to arise or condition cannot be met
Jeśli czas przeszły to mógłbym
start learning
If and Past Simple and would and infinitive
Gdybym miał dużo pieniędzy, pojechałbym (mógłbym) na wycieczkę dookoła świata
start learning
If I had a lot of money, I would go for a trip around the world
Trzeci tryb warunkowy
start learning
Third condition
Jeśli w przeszłości zrobiłbym to mógłbym mieć w przeszłości
start learning
If Past perfect would have had
Jeśli zrobiłbym to mógłbym mieć
start learning
If I had done I would have had
Jeśli robiłbym mógłbym w przeszłości
start learning
If and Past Perfect, Future Perfect in the Past would have left
Warunek niemożliwy, odnosi się do przeszłości, nie ma żadnych szans na spełnienie
start learning
Condition possible, refers to the past, there are no opportunities to meet
Gdybym spotkał Susan w poprzednim tygodniu ja mógłbym dać jej książkę
start learning
If I had met Susan last week I would have given her the book

You must sign in to write a comment