C04 Czas teraźniejszy doskonały prezent perfekt

 0    16 flashcards    rlach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Teraźniejszy doskonały
start learning
Present perfect
Podmiot plus hev lub has plus trzecia forma czasownika
start learning
Subject and have or has and third form verb
Pracuję dla tej firmy od dwóch lat
start learning
You have worked for this firm for two years
On pracuje dla tej firmy od dwóch lat
start learning
He has worked for this firm for two years
Czy już odrobiłeś swoją pracę domową?
start learning
Have you done your homework yet?
Czy on juz odrobił swoją pracę domową?
start learning
Has he done his homework yet?
Nie widziałem jej przedtem
start learning
I have not seen her before
On nie widział jej przedtem
start learning
He hasn't seen her before
używamy, gdy mówimy o czynnościach, w których czas trwania nie został podany lub jest nieistotny, na przykład
start learning
We use when we speak of the action, in which the duration is not specified or is irrelevant, for example
Byłem w Hollywood
start learning
I have been to Hollywood
czynności, które zaczęły się w określonym czasie w przeszłości i trwają aż to teraz, na przykład
start learning
activities that began at a certain time in the past and can last until now, for example
Ona jest weterynarzem od dwóch lat
start learning
She has been a vet for two years
czynności, które zaczęły się w przeszłości i jeszcze się nie skończyły, na przykład
start learning
operations, which began in the past and have not resulted, for example
Napisałem dzisiaj dwa listy.(mam do napisania więcej niż dwa albo dzień jeszcze się nie skończył)
start learning
I have written two letters today
czynności przeszłe, które mają skutek w teraźniejszości, na przykład
start learning
activities of the past, which have effect in the present, for example
Zgubiłem portfel(właśnie to zauważyłem)
start learning
I have lost my wallet

You must sign in to write a comment