Bednarski - Tatiana - Lista 2

 0    42 flashcards    skycygan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
działać w zastępstwie
start learning
to act by proxy
agresja
start learning
aggression
sojusz, przymierze
start learning
alliance
sojusznicy
start learning
allies
aneksja, zajęcie
start learning
an annexation
są oczekiwane
start learning
are expected
przybywający
start learning
arriving
niezwłocznie, w krótkim terminie
start learning
at short notice
zaangażowanie, zobowiązanie / obowiązek
start learning
commitment
kolejno
start learning
back-to-back
zaprojektowany, zaplanowany
start learning
be designed
zaplanować coś zrobić
start learning
be set to do something
drogą (lądową, powietrzną, morską)
start learning
by (land, air, sea)
nadchodzący
start learning
comming
ciągły, ciągła (obecność)
start learning
continuous (presence)
rozmieszczenie
start learning
deployment
Zastępca
start learning
a deputy
ambasada
start learning
embassy
w zastępstwie
start learning
in lieu of
integralność, uczciwość
start learning
integrity (unity)
następstwa
start learning
aftermath
w krótkim czasie
start learning
in the short term
kluczowy
start learning
key (fundamental)
rosnący
start learning
mounting (going up)
ruchy, przemieszczenia
start learning
movements
wybuch, poczatek
start learning
an outbreak (start)
elementy (wyposażenia wojskowego)
start learning
pieces (of military equipment)
zasobny, bogaty
start learning
prosperous (flourishing)
zastąpując
start learning
replacing (i am replacing)
miejsca
start learning
sites (locations)
wywołać obawy (niepokoje)
start learning
to spark fears
winić za
start learning
to blame for
przeprowadzać
start learning
to conduct (carry out)
powstrzymać (zniechęcić)
start learning
to deter (discourage)
nazywać
start learning
to dubb (to call)
uspokoić
start learning
to ensure (to make sure)
podpadać pod
start learning
to fall under
zostrzyć (napięcia)
start learning
to heighten (tensions)
rozpocząć (wystartować, wodować, wprowadzać na rynek)
start learning
to launch
utrzymać (w dobrym stanie, dbać)
start learning
to maintain (to keep up)
zapewnić, uspokoić
start learning
to reassure
zająć miejsce kogoś
start learning
to take the place of somebody

You must sign in to write a comment