Bednarski - Tatiana - Lista 1

 0    35 flashcards    skycygan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jeszcze jeden, inny
start learning
another
zdziwiony, zdumiony
start learning
astonished
gotówka, pieniądze
start learning
cash
reszta (z rachunku)
start learning
a change
bilon
start learning
a change
ile czasu zajmuje ci...
start learning
how long does it take you to
w odpowiedzi na
start learning
in reply to
Proponuję, żebyśmy wyszli.
start learning
I suggest WE GO OUT
solidny, wiarygodny
start learning
reliable
dziwić, zadziwiać
start learning
to astonish
odpowiadać za coś
start learning
to be in charge of
pożyczać (od)
start learning
to borrow (from)
zmienić ubranie, przesiadać się,
start learning
to change
ładować, nacierać, atakować, obciążyć kosztami
start learning
to charge
oskarżać o
start learning
to charge with
spieniężyć
start learning
to cash
angażować się, zatrudniać, zaręczyć się, nawiązać walkę
start learning
to engage
poczuć się lepiej, zdrowieć
start learning
to get better
mieć ból w
start learning
to have pain in
podłożyć podpałkę
start learning
to lay a fire
pożyczać komuś
start learning
to lend to
nakryć do stołu
start learning
to lay a table
zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie coś
start learning
to realize
polegać na
start learning
to relay on
zajmuje 10 minet;)
start learning
to take 10 minutes
odbywać się
start learning
to take a place
ustanowić regułę
start learning
to issue a rule
ustanowić standardy, ustalić normy
start learning
to set standards
dostarczyć coś komuś
start learning
to provide with
ogólnokrajowy
start learning
nationwide
w większości, w dużej mierze
start learning
in large part
dotyczy, zastosować
Możemy zastosować to rozwiązanie w różnych sytuacjach.
start learning
to apply
We can apply this solution in different situations.
nabrać mocy prawnej
start learning
to come in to force
nabyć, zakupić
start learning
to purchase
spełniać warunki, oczekiwania, wymogi
start learning
to meet requirements

You must sign in to write a comment