Bednarski - Tatiana - C 3 Unit 1 Alpha

 0    29 flashcards    skycygan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
siły powietrzne, lotnictwo
start learning
air force
most powietrzny
start learning
airlift
ładunek
start learning
cargo
łańcuch dowodzenia, hierarchia służbowa
start learning
chain of command
lista kontrolna
start learning
a check
obecnie
start learning
currently
jednostka macierzysta
start learning
home station
łączne
wliczając coś, z włączeniem czegoś
start learning
inclusive
inclusive of something
szef załadunku (towarów i pasażerów)
start learning
loadmaster
utrzymanie, koserwacja
Utrzymanie prędkości na autostradzie było bardzo ciężkie.
start learning
maintenance
The maintenance of the speed on the highway was very hard.
lista załadunkowa
start learning
a manifest
ewakuacja medyczna
start learning
medical evacuation (MEDEVAC)
po locie
start learning
post-flight
poszukiwanie i ratownictwo
start learning
search and rescue
wsparcie
start learning
support
oddelegowanie
start learning
temporary duty assignment
być wysłanym (ulokowanym, rozmieszczonym)
start learning
to be deployed
przeprowadzać, wykonywać
Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.
start learning
to carry out
More experiments have to be carried out.
sprawdzić według (listy)
start learning
to check against
zapewniać
start learning
to ensure
przeprowadzić (wykonać)
Oczekuję, że wykonasz moje rozkazy.
start learning
to execute
I expect you to execute my orders.
wprowadzać do akt / archiwizować
start learning
to file
monitorować
start learning
to monitor
operować na (działać na)
start learning
to operate
wykonywać
On przeprowadził operację bezbłędnie. Dobrze się spisałeś, jestem z ciebie dumny.
start learning
to perform
He performed the surgery flawlessly. You performed well, I'm proud of you.
dokonywać przeglądu (ocenić)
W wojsku potrzebny był przegląd.
start learning
to review
There was a need for review in the army.
zaplanować
start learning
to schedule
służyć
start learning
służyć in English
to serve
nadzorować
start learning
to supervise

You must sign in to write a comment