BD 5 - Body idioms

 0    23 flashcards    joannapetkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Masz wolną rękę.
start learning
You have a free hand.
Sposób w jaki on gra na skrzypcach przyprawia mnie o zgrzytanie zębów.
start learning
The way he plays the violin set my teeth on edge.
Dowody zmroziły mu krew w żyłach.
start learning
The evidence made his blood run cold.
Musimy pogadać! (annoyed)
start learning
I have a bone to pick with you!
Ona ma zimną krew.
start learning
She has a very cool head so she didn't panic.
Zrzucił to z siebie i przyznał sie do kradzieży.
Zrzucił ciężar z serca i przyznał się do kradzieży.
start learning
He made a clean breast of it and admitted he had stolen the money.
He got this off his chest and admitted stealing the money.
Zagotowało mi to grew w żyłach!
start learning
It made my blood boil!
Żołnierze byli uzbrojeni po zęby.
start learning
The soldiers were armed to the teeth.
Poklepał ją po plecach (pochwalił) za wykonanie dobrej pracy.
start learning
She got a pat on the back for doing such a good job.
Przymknął ucho na moją prośbę o pieniądze.
start learning
He turned a deaf ear to my request for money.
Oni zawsze ją krytykują za jej plecami.
start learning
They always criticize her behind her back.
Nie mogę tego zrozumieć, to mnie przerasta.
start learning
It is way above my head.
Naucz się tych słów na pamięć.
start learning
Learn these words by heart.
Wyjąłeś mi to z ust!
start learning
You took the words right out of my mouth!
Zrelaksuj się!
start learning
Let your hair down!
Czy mógłbyś mi pomóc?
start learning
Could you give me a hand?
Rzucę okiem na twojego kota jak ciebie nie będzie.
start learning
I'll keep an eye on your cat while you are away.
To nie może być prawda, nabierasz mnie!
start learning
It can not be true, you' re pulling my leg!
Teraz to naprawdę palnąłeś głupstwo! Co sprawiło że powiedziałeś coś takiego?!
start learning
Now you have really put your foot in it this time! Whatever made you say such a thing?!
Ona nie zareagowała/ nie mrugnęła.
start learning
She didn't turn a hair.
Powiedz mi to w twarz!
start learning
Say it to my face!
Spuściła nos na kwintę gdy jej o tym powiedział.
start learning
She pulled a long face when he told her his plans.
Uwielbiam słodycze.
start learning
I have a sweet tooth.

You must sign in to write a comment