BD 4 - Confusing words

 0    20 flashcards    joannapetkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Sukienka jest trochę luźna w talii, ale nie będzie to kosztować dużo żeby ją przerobić.
start learning
The dress is a bit loose around the waist, but it shouldn't cost much to have it altered.
Dziecko mrugnęło.
start learning
The child blinked.
Mrugnął do niej.
start learning
He winked at her.
Mój brat studiuje inżynierię elektryczną na universytecie.
start learning
My brother is doing electrical engineering at university.
Ten widok napełnił ją dziecięcym podeskscytowaniem.
start learning
The sight filled her with childlike excitement.
Jesteś taki dziecinny!
start learning
You're so childish!
Chodzi plotka po biurze, że...
start learning
There's a rumour going round the office that...
cykl ekonomiczny
start learning
the economic cycle
nieużywane kopalnie węgla
start learning
disused coal mines
Pojęcie 'depresja' jest często nadużywane. / źle używane.
start learning
The term ‘depression’ is often misused.
doradca (malżeński, finansowy, szkolny etc.)
start learning
Her doctor recommended that she should see a counsellor.
radny
start learning
a councillor
Mogę się z tobą zobaczyć w przyszłym tygodniu - być może w piątek, OK?
start learning
I can see you next week - possibly on Friday, OK?
sędzia (tenis, baseball)
start learning
sędzia (tenis, baseball) in English
umpire
sędzia (piłka nożna, koszykówka)
start learning
referee (football, basketball)
polityka rządu dotycząca wyższej edukacji
start learning
government policy on higher education
moralność i zwyczaje okresu wiktoriańskiego
start learning
the morals and customs of the Victorian period
Muszę podnieść ci morale!
start learning
I have to raise your morale!
Czy trzecia godzina jest dla ciebie dogodna?
start learning
Is three o'clock convenient for you?
Kamery zostały zainstalowane aby odwieść ludzi od kradzieży.
Nie pozwól aby tych kilka problemów cię odstraszyło!- everyday English
start learning
The security camera was installed to deter people from stealing.
Don’t let a few problems put you off!

You must sign in to write a comment