BBC Learning English

 0    88 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
go dutch
do you usually go dutch when you take someone out to dinner?
start learning
dzielić koszty czegoś (np. w restauracji)
Czy zazwyczaj dzielisz koszty kiedy idziesz z kimś do restauracji?
to be in debt
start learning
mieć długi
hard cash
start learning
żywa gotówka
cheapskate
My mum is such a cheapskate that she didn't lend me money to go shopping
start learning
sknera
Moja mama jest taka sknerą że nie pożyczyła mi pieniędzy na zakupy
creep
The prisoners escaped by creeping through the ventilation system
start learning
pełzanie
Więźniowie uciekli pełzając przez system wentylacji
fan
It was hot, so I turned on the fan
start learning
wachlarz / wentylator
Było gorąco więc wyłączyłam wentylator
cries a pool of tears
start learning
wypłakać basen łez
splendid
start learning
wspaniały / świetny
coil
start learning
spirala
horrendous side-effects
start learning
straszliwe skutki uboczne
ecstatic
start learning
ekstatyczny / szalec z radości
keyhole surgery
start learning
laparoskopia
feel suffocated
start learning
czuć duszności
ludicrous
start learning
śmieszny
vitriolic
start learning
jadowity
inward
start learning
wewnętrzny / skryty
resentful
start learning
urażony
recounting
start learning
przeliczanie
goddaughter
start learning
chrześnica
outrage
start learning
skandal
ought
start learning
powinien
pivot
start learning
centralny punkt / istota / kluczowy element
pegged
start learning
powiązany
cervix
start learning
szyjka macicy
cushy
start learning
wygodny
flush
start learning
spłukać
errands
start learning
sprawunki
whine
start learning
skomleć / wyć / jęczeć
cranky
start learning
dziwaczny / nerwowy
hulking
start learning
potężny / wielki
sullen
start learning
ponury
pastries
start learning
wypieki (ciasta)
endure
start learning
znosić
lousy
start learning
okropny / beznadziejny / marny
hysterectomy
start learning
usunięcie macicy
rocky
start learning
skalisty / trudny / niepewny
resent
start learning
mieć o coś żal / pretensję
what a pickle
start learning
ale kłopot
meltdown
start learning
rozpad
I couldn't get a word in edgeways
start learning
Nie mogłam dojść do słowa
poignant
start learning
wzruszający / przejmujący
gutted
start learning
zawiedziony
annulment
start learning
unieważnienie / anulowanie / zniesienie
consolation
start learning
pocieszenie
indecisive
start learning
niezdecydowany
hoarder
he's a hoarder of sweets
start learning
chomik (osoba gromadząca zapasy czegoś)
on chomikuje słodycze
decompose
start learning
rozkładać się / gnić
to clog up
start learning
zatkać się
additive
start learning
dodatek
landfill
start learning
Składowisko
ingest
start learning
łykać / przyjmować / połykać
midwife
start learning
położna
grief
start learning
smutek / żałoba / troska / zgryzota
bashing
start learning
walnąć / rąbnąć
reassess
start learning
ponownie oceniać / rewidować
doomed
start learning
skazany na porażkę
shaky
start learning
chwiejny / trzęsacy się / słaby / nieustabilizowany
mutual
start learning
wzajemny / obustronny / wspólny
condemn
start learning
potępiać
torn
start learning
rozdarty / podarty
odds
start learning
szanse / przeciwności
refrain
start learning
powstrzymać
adamant
start learning
nieugięty
distraction
start learning
roztargnienie
gut
start learning
odwaga / jelito / kiszka / wnętrzności / flaki
staunchly
start learning
stanowczo
trail
The typhoon left behind a trail of destruction
start learning
ślad
Tajfun pozostawił po sobie ślad destrukcji
Next month I will have been doing
start learning
W następnym miesiącu będe to robił
scruffy
dressed in scruffy old clothes to clean out the garage
start learning
niechlujny / obskurny
Ubrany w stare obskurne ubrania aby posprzątać garaż
out of place
start learning
nie na miejscu
dress down
start learning
ubierać się mniej oficjalnie
make snap judgements
start learning
robić szybkie osądy
draped
He brought her a blanket and draped it over her
start learning
okryty
On przyniósł koc I ją nim okrył
garment
These garments are made of 100 percent wool
start learning
część garderoby
Te części garderoby są wykonane ze 100% wełny
ceremonial occasions
start learning
uroczyste okazje
struggle
They are struggling for freedom
start learning
walka
Oni walczą o wolność
signifies
What do those lights signify?
start learning
Oznacza
Co oznaczają te światła?
the jury's out on something
The jury is still out on whether he's fitting in
start learning
Jeszcze za wcześnie, by roztrzygać
Jeszcze za wcześnie by rozstrzygać czy on się wpasowuje
prominent
He occupies a prominent position in the firm
start learning
wybitny
On zajmuje wybitną pozycję w firmie
attribute
Harrison's greatest attribute is his ability to work under pressure
start learning
cecha / atrybut
Najlepszą cechą Harrinsonów jest ich umiejętność do pracy pod presją
wily
The wily cartoon character was always thinking of ways to steal food
start learning
przebiegły
Przebiegła postać z kreskówki zawsze myślała o sposobach kradzieży jedzenia
underrate
They will realize that they underrated us at first
start learning
nie doceniać
Oni zdadzą sobie sprawę że nie docenili nas na początku
spectacle
Don't make a spectacle of yourself crying in the street
start learning
widowisko / spektakl
Nie rób z siebie widowiska płacząc na środku ulicy
calculated
We need to calculate our chances of success before we invest more money in the business
start learning
obliczony / rozmyślny / oceniać / szacować
Musimy oszacować nasze szanse na sukces zanim zainwestujemy więcej pieniędzy w biznes
make your flesh creep
I don't mind spiders but worms make my flesh crawl
start learning
przerażać
Nie przeszkadzają mi pająki, ale robaki mnie przerażają
plight
The plight of the poor seems to have been ignored in the government's latest budget
start learning
trudna sytuacja / ciężkie położenie
Trudna sytuacja biednych wygląda na ignorowaną przez rząd w ostatnim budżecie
impromptu
I called a few friends and we had an impromptu party
start learning
improwizacja
Zwołałam paru przyjaciół I mieliśmy improwizowaną imprezę
militant
The militant man was willing to die to protect his religious freedom
start learning
wojowniczy
Wojowniczy mężczyzna był gotó umrzeć w obronie swojej religijnej wolności

You must sign in to write a comment