BBC Learning English: 6 Minute English: UNIFORMS

 0    24 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
maska publiczna, wizerunek, image
Ten cały wizerunek, który on sobie zbudował, to kłamstwo.
start learning
persona; plural: personae
That whole persona that he built for himself is a lie.
przyjmować, nabywać; to begin to have a particular quality, appearance, etc.
start learning
to take something on
The chameleon can take on the colours of its background. His voice took on a more serious tone.
Czy jest coś na rzeczy...
start learning
Is there something about...
uwalniać, wyzwalać
start learning
to liberate
pasować, być dobranym (do okazji)
Twoja sukienka jest piękna, zdecydowanie pasuje do tego przyjęcia!
start learning
to suit somebody/something
Your dress is beautiful, it definitely suits this party!
najważniejsza rzecz (używane z "the")
Najważniejsza rzecz to to, że jesteś zdrowy.
start learning
the point
The point is you are healthy.
odznaczać się; wyróżniać się, być lepszym od czegoś
Ona była świetną studentką, była lepsza od innych.
start learning
to stand out
She was a great student, she stood out from the rest.
pasować, wpasować się (np. do grupy ludzi)
Ona desperacko chciała się wpasować.
start learning
to fit in
She desperately wanted to fit in.
gatunek (literacki, filmowy, muzyczny)
Melodramat to nie mój gatunek.
start learning
genre
Melodrama is not my genre at all.
nadawać, przyznawać, przyznać (np. tytuł, status); to give somebody an award, a university degree or a particular honour or right
Mój uniwersytet przyznał mi dyplom z filologii angielskiej./Nadaję ci tytuł hrabiego Oxfordu.
start learning
to confer something (on/upon somebody)
My university confered on me a diploma in English philology./I confer on you the title of the earl of Oxford.
marynarka, blezer (z emblematem szkoły, firmy); a jacket, not worn with matching trousers/pants, often showing the colours or badge of a club, school, team, etc.
Ta marynarka pasuje do twoich butów.
start learning
a blazer
This blazer fits your shoes.
sprawdzić coś, żeby zobaczyć czy będzie działało (lub czy możemy tego użyć)
start learning
to try something on for size
strój chirurga, strój operacyjny; [plural] (specialist) the special clothes worn by surgeons when they are doing medical operations
start learning
scrubs
w kratkę, kraciasty
On ubrał kratkowaną koszulę.
start learning
checked
He wore a checked shirt.
cylinder (kapelusz męski)
start learning
a top hat
umacniać (konstrukcję), wzmacniać (materiał), czynić coś mocniejszym
start learning
to reinforce
popierać (czyjeś poglądy), wspierać (przekonania), wzmacniać (uczucia), umacniać (więzi)
Nasze rozstanie wzmocniło naszą miłość.
start learning
to reinforce
The parting reinforced our love.
1) trzcina 2) palik, tyczka (do roślin) 3) laska (do chodzenia)
start learning
a cane
całkowicie komuś odpowiadać, całkowicie kogoś zadowalać; (British English, informal) to be very convenient or acceptable for somebody
Ta praca bardzo mi odpowiada.
start learning
to suit somebody down to the ground
This job suits me down to the ground.
gadatliwy, rozmowny
On nie był zbyt rozmowny, ale miał w sobie coś ekscytującego.
start learning
chatty
He wasn't exactly chatty, but there was something a bit exciting about him.
okazjonalny, sporadyczny
Poza sporadyczną różą, on nigdy nie dawał jej kwiatów.
start learning
occasional
Except for an occasional rose, he never gave her flowers.
mosiężny
Na posągu była mosiężna tabliczka.
start learning
brass
The statue had a brass plate on it.
These are sunglasses with a reflective optical coating (called a mirror coating or flash coating) on the outside of the lenses to make them appear like small mirrors.
start learning
mirrored sunglasses
fartuch
Umyłem ręce i założyłem fartuch.
start learning
an apron
I washed my hands and put on an apron.

You must sign in to write a comment