bank słów część druga praca

 0    115 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ubiegać się o pracę na stanowisku
start learning
apply for the position of
kandydat
start learning
a candidate
wybór zawody
start learning
career choice
kariera zawodowa w
start learning
career in
cv
start learning
cv
umowa
start learning
contract
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
wejść na rynek pracy
start learning
enter the labor market
urząd pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
oferta pracy
start learning
job offer
posada
start learning
position
referencje
start learning
references
proces rekrutacji
start learning
recruitmen process
wymagania
start learning
requirements
zatrudnić
start learning
hire
praca polega na
start learning
job involves
wakat
start learning
vacancy
osiągnięcie
start learning
achievement
posługiwać się biegle angielskim
start learning
be fluent in English
zaangażowany
start learning
commited
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
kompetentny
start learning
competent
sumienny
start learning
conscientious
wydajny
start learning
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/kwalifikacjach/silnej motywacji
start learning
highly skilled / skilled / motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
dotychczasowe doświadczenie zawodowe
start learning
previous professional job experience
pełen inicjatywy
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
niezawodny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well-organised
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
umieć pracować pod presją
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
start learning
working knowledge of something
zarządzanie/kierowanie
start learning
administrative work
nadzorować
start learning
be in charge
zajmować się czymś
start learning
deal with
rozdzielać obowiązkk
start learning
delegate
wyjeżdżać służbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
to meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
reviews sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team / on your own
pracować dotrzymując napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
to work overtime
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
as soon as possible (ASAP)
do rąk własnych
start learning
for your eyes only (FYEO)
do twojej wiadomości
start learning
for your information (FYI)
awansować
start learning
be promoted
samochód służbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours
pójść na zwolnienie
start learning
go on leave
wynagrodzenie na czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzyński/ojcowski
start learning
maternity / paternity leave
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
dodatkowe świadczenie ze strony pracodawcy
start learning
perks benefits
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
brać wolne/dzień wolny
start learning
take time / day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
start learning
work-life balance
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
stworzyć własną firmę
start learning
build up your own business
pracować jako wolny strzelec
start learning
do freelance work
pracować dorywczo
start learning
to do odd jobs
prowadzić firmę
start learning
run your own business
założyć firmę
start learning
to set up a company
pracować zdanie
start learning
work from home
wcześniejsza emerytura
start learning
early retirement
złożyć wymówienie
start learning
to hand in a notice
utrata pracy
start learning
job loss
zwolnić z pracy
start learning
dismiss
zwolnić/zredukować
start learning
make redundant
zwolnić się
start learning
quit
redukcja etatów
start learning
redundancy
przejść na emeryturę
start learning
to retire
wyrzucić z pracy
start learning
fire
dobrowolne odejście z pracy
start learning
voluntary redundancy
tania siła robocza
start learning
cheap labor
wyzyskiwać
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywać pracę innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
a strike
bezrobotni
start learning
the unemployed
związek zawodowy
start learning
a trade union
gruba ryba
start learning
big fish
skończyć pracę na dany dzień
start learning
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
to climb the corporate ladder
nauczyć sie fachu
start learning
learn the ropes
wykorzystywać nieformalne kontakty
start learning
pull a few strings
przyłożyć się
start learning
pull your weight
biurokracja
start learning
red tape
podejmować szybkie decyzje
start learning
think on your feet

You must sign in to write a comment