back to school

 0    82 flashcards    m163420
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
właściwy szlak
start learning
the right track
przyjechać
start learning
to run over
rzucić
start learning
to quit
odziedziczyć
start learning
to inherit, to come into
przodek
start learning
an ancestor
mieć zamiar zrobienia czegoś
start learning
to intend to do sth, to be going to do sth
reklama
start learning
an advertisement
reklamować
start learning
to advertise
raj
start learning
a paradise
uciec, wyjść
start learning
to escape
ucieczka
start learning
an escape
złapać, pojmać
start learning
to capture
droga pożarowa
start learning
a fire escape
uraz, kontuzja
start learning
an injury
uniknąć obrażenia, kontuzji
start learning
to escape an injury
uniknięcie o włos
start learning
a narrow escape
uniknąć śmierci o włos
start learning
to escape death narrowly
otoczony przez
start learning
surrounded by
kawałek lądu
start learning
a piece of land
bezludna wyspa
start learning
a desert island
palmy
start learning
palm trees
gwarny
start learning
bustling
pustynia
start learning
a desert
opuszczać
start learning
to desert
niebo
start learning
heaven
stworzony przez człowieka
start learning
man-made
spokojny
start learning
peaceful, tranquil
półwysep
start learning
peninsula
oszałamiający
start learning
stunning
zanieczyszczony
start learning
polluted
nienaruszona przyroda
start learning
unspoiled nature
zniszczyć, rozpieszczać
start learning
to spoil
miejski
start learning
urban
to okazało się koszmarem
start learning
It turned out to be a nightmare
okazać się
start learning
to turn out
zapytanie
start learning
an enquiry
zapytać o coś
start learning
to enquire about sth
konkurencyjne ceny
start learning
competitive prices
trwać
start learning
to last
Jestem siedemnastoletnim uczniem
start learning
I am a seventeen-year-old student
Mam siedemnaście lat
start learning
I'm seventeen years old
dostarczyć
start learning
to provide
wdzięczny
start learning
grateful
Z niecierpliwością czekam na wiadomość od państwa
start learning
I'm looking forward to hearing from you
byłabym wdzięczna gdybyś mógł
start learning
I would be grateful if you could
z poważaniem
start learning
yours faithfully
zaaranżować
start learning
to arrange
pytania pośrednie
start learning
Indirect questions
jak długo trwa ten kurs?
start learning
How long does this course last?
Czy nauczyciele są wymagający?
start learning
Are the teachers demanding?
Ile kosztuje ten kurs?
start learning
How much does the course cost?
Jaka jest cena tego kursu?
start learning
What is the price of the course?
Gdzie jest zlokalizowana szkoła?
start learning
Where is the school located?
Czy ogranizujecie zakwaterowanie dla waszych uczniów?
start learning
Do you organise accommodation for your students?
Ilu uczniów jest w każdej grupie?
start learning
How many students are there in each group?
z poważanie (surname)
start learning
yours sincerely
zrobić rok wolnego w nauce
start learning
to do a gap year
umrzeć z głodu
start learning
to die of hunger
odżywczy, pożywny
start learning
nutritious
bieda
start learning
poverty
z biedy
start learning
out of poverty
out z ciekawości
start learning
out of curiosity
dotknięte przez
start learning
affected by
głód
start learning
famine
praktyki
start learning
work placement
obuwie
start learning
footwear
wycieczka edukacyjna
start learning
field trip
Przemysł
start learning
Industry
wykładowca
start learning
lecturer
wykład
start learning
a lecture
grobowiec
start learning
a tomb
ubiegać się o miejsce na kursie
start learning
to apply for a place on the course
gościnność
start learning
hospitality
ukończyć szkołę
start learning
to graduate from school
zwycięski
start learning
award-winning
szeroki zakres
start learning
a wide range of
dział męski
start learning
menswear
dział damski
start learning
womenswear
bielizna
start learning
underwear
popularny wśród
start learning
popular with sb
z tego powodu
start learning
for this reason
odnieść sukces w
start learning
to succeed in

You must sign in to write a comment