At work: colleagues and routines

 0    44 flashcards    joannamatych
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gadanie o robocie
start learning
talk shop
bliski kontakt, relacje
start learning
rapport
hierarchiczny
start learning
hierarchical
podział etatu między dwie lub więcej osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze god
start learning
job-share
rejestrować czas przyjścia do pracy
start learning
clock in
rejestrować czas wyjścia z pracy
start learning
clock out
praca od 9 do 17
start learning
nine-to-five job
ruchomy czas pracy
start learning
flexi-time
porządek dziobania (hierarchia ważności)
start learning
pecking-order
relacje w miejscu pracy
start learning
working relationships
osoba zajmująca to samo stanowisko w innej firmie
start learning
opposite number
koledzy z pracy
start learning
workmates
pracować w ruchomym czasie pracy
start learning
work flexi-time
sztywne godziny godziny pracy
start learning
core hours
telepracownik (w domu)
start learning
Teleworker (at home)
praca zmianowa
start learning
shift work
pracownik zmianowy
start learning
shift worker
samozatrudniony
start learning
self-employed
monotonny
start learning
monotonous
niezależny, pracujący na własny rachunek
start learning
freelance
pracować na własny rachunek, być wolnym strzelcem
start learning
work freelance
pracujący na własny rachunek, wolny strzelec
start learning
freelancer
zdążyć przed ostatecznym terminem, zmieścić się w terminie
start learning
meet a deadline
nakład pracy
start learning
workload
duży nakład pracy
start learning
heavy workload
mały nakład pracy
start learning
light workload
zmiana dzienna
start learning
day shift
mechaniczny
start learning
mechanical
powtarzający się
start learning
repetitive
kończyć pracę
start learning
knock off
nocna zmiana
start learning
night shift
efektowny, olśniewający, prestiżowy
start learning
glamorous
nieregularny
start learning
irregular
aspołeczny nietowarzyski
start learning
antisocial
tkwić za biurkiem
start learning
stuck behind a desk
stress level
start learning
poziom stresu
praca bez perspektyw
start learning
dead-end job
papierkowa robota
start learning
paperwork
praca fizyczna
start learning
manual work
praca z powołaniem
start learning
Working with appointment
zawodowy
start learning
vocational
powołanie
start learning
vocation
praca z powołania
start learning
vocational work
słuchać czegoś
start learning
listen to something

You must sign in to write a comment