artykuł 4 i 5

 0    76 flashcards    nowyrokstaryja
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
peer
The big man peered into the green light but could see nothing.
start learning
przyglądać się badawczo (czemuś)
Wielki mężczyzna spojrzał w zielone światło, ale nie mógł nic zauważyć.
nearby
He was taken to a nearby hospital.
start learning
pobliski
On został zabrany do pobliskiego szpitala.
scale something
He scaled the ladder in a blink of an eye.
start learning
wdrapać się na coś, wspiąć się na szczyt czegoś
Wdrapał się na drabinę w mgnieniu oka.
soar
We watched a soaring eagle with awe.
start learning
szybować wysoko (np. o ptaku), latać wysoko (o szybowcu)
Z podziwem oglądaliśmy szybującego orła.
even so
start learning
nawet pomimo tego
obstacle
We've overcome all obstacles.
start learning
przeszkoda
Pokonaliśmy wszystkie przeszkody.
inventor
There is no such thing as an inventor in this century.
start learning
wynalazca
Nie ma kogoś takiego jak wynalazca w tym stuleciu.
enclose
I enclosed my CV to the letter.
start learning
załączać, dołączać (np. wkładać do koperty wraz z listem)
Dołączyłem do listu moje CV.
increase
The government announced another tax increase.
start learning
powiększenie, wzrost, przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
call something off
They called off the meeting.
start learning
odwołać coś (np. spotkanie, koncert)
Oni odwołali spotkanie.
refusal
In this case I can accept no refusal.
start learning
odmowa
W tym przypadku nie mogę zaakceptować żadnej odmowy.
increasingly
The situation was increasingly difficult.
start learning
coraz bardziej, coraz częściej
Sytuacja stawała się coraz trudniejsza.
decisive
start learning
decydujący (np. czynnik), rozstrzygający (np. dowód)
find out
To find out more, visit our website.
start learning
dowiadywać się
Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.
figure out
I cannot figure out his strange behaviour.
start learning
zrozumieć coś, rozwiązać jakiś problem
Nie mogę zrozumieć jego dziwnego zachowania.
feminine
That dress looks much more feminine than the dungarees she usually wears.
start learning
damski, kobiecy
Ta sukienka wygląda o wiele bardziej kobieco niż ogrodniczki, które ona zwykle nosi.
masculine
Evidently I don't understand the masculine mind.
start learning
męski
Najwyraźniej nie rozumiem męskiego sposobu myślenia.
projectile
start learning
pocisk
exhilaration
start learning
radość, rozradowanie, świetny nastrój
human being
After all, I'm a human being.
start learning
istota ludzka
Mimo wszystko, jestem ludzką istotą.
be capable of something
When they discover my escape they will be capable of anything!
start learning
być zdolnym do czegoś (np. do zrobienia czegoś złego)
Kiedy oni odkryją moją ucieczkę, będą zdolni do wszystkiego!
drizzly
start learning
dżdżysty, mżysty
loathing
start learning
obrzydzenie, odraza, wstręt
verge
We might all be on the verge of going to prison.
start learning
brzeg, kraniec, krawędź
Wszyscy możemy być na krawędzi pójścia do więzienia.
early riser
I used to be an early riser but now I usually sleep till noon.
start learning
ranny ptaszek
Kiedyś byłem rannym ptaszkiem, ale teraz zazwyczaj śpię do południa.
hint
I'll give you a hint.
start learning
wskazówka, rada
Dam ci wskazówkę.
come up with something
start learning
znajdować coś (np. rozwiązanie)/wymyślać coś
horrid
start learning
okropny, straszny, odrażający
stick to something
Let's stick to the plan.
start learning
trzymać się czegoś (np. planu), przestrzegać czegoś (np. diety)
Trzymajmy się planu.
shut-eye
start learning
drzemka, sen
through
I have been through a difficult time lately.
start learning
przez, poprzez
Ostatnio przechodziłem przez trudny czas.
bind
I bound him to abide by the rules.
start learning
zobowiązywać (np. do przestrzegania umowy)
Zobowiązałem go do przestrzegania zasad.
due to something
The match had to be cancelled due to the rain.
start learning
z powodu czegoś
Mecz musiał być odwołany z powodu deszczu.
at any rate
start learning
w każdym razie
groggy
start learning
półprzytomny, przymulony (z powodu zmęczenia lub choroby)
enhance
Now he's building a big factory which will enhance the village.
start learning
zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację)
Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.
sober
Are you sober enough to drive?
start learning
trzeźwy (nie pijany)
Czy jesteś wystarczająco trzeźwy, żeby prowadzić?
immense
The distance between Poland and Japan is immense.
start learning
ogromny, niezmierny, olbrzymi, wielki, bezgraniczny
Dystans między Polską a Japonią jest olbrzymi.
assume
I assume that they know what has happened.
start learning
przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe)
Przypuszczam, że oni wiedzą co się stało.
appreciation
start learning
wdzięczność, uznanie
grub
I ordered some grub. It should arrive within one hour.
start learning
żarcie
Zamówiłem żarcie. Powinno przyjechać w ciągu godziny.
embarrass somebody
I don't want to embarrass him.
start learning
wprawić kogoś w zakłopotanie, zawstydzić kogoś
Nie chcę go wprawiać w zakłopotanie.
perilous
start learning
niebezpieczny, ryzykowny
derail
You derailed my plan!
start learning
psuć, zakłócać (przebieg czegoś)
Popsułeś mój plan!
pitfall
This ancient tomb is full of pitfalls.
start learning
pułapka, potrzask
Ten starożytny grobowiec jest pełen pułapek.
act up
Teenagers always act up.
start learning
źle się zachowywać
Nastolatkowie zawsze źle się zachowują.
blemish
start learning
szpecić, zniekształcić
fray
Troops soon joined the fray.
start learning
bójka, walka
Żołnierze szybko przyłączyli się do walki.
attire
He donned his formal attire and went to the conference.
start learning
strój, ubiór
On założył swój formalny strój i poszedł na konferencję.
decency
Decency and simplicity is of no use in this world.
start learning
przyzwoitość
Przyzwoitość i prostota nie są poważane na tym świecie.
extend
The right to participate was extended to everyone.
start learning
rozszerzyć, zwiększyć zasięg, włączyć (inne osoby, rzeczy lub miejsca)
Prawo do wzięcia udziału zostało rozszerzone na wszystkich.
dazzling
start learning
oszałamiający
tempt somebody to do something
start learning
skusić kogoś do zrobienia czegoś
loosen up
Loosen up! Have a drink!
start learning
rozluźniać się
Rozluźnij się! Napij się drinka!
wind down
I want to wind down after a long day at work.
start learning
odprężać się, relaksować się
Chcę się odprężyć po długim dniu w pracy.
overdoing
start learning
przesadzanie, przesadzenie (np. z martwieniem, obawami)
inept
start learning
niestosowny, niezręczny, pozbawiony taktu
marveled
We marveled at the magnificence of his palace.
start learning
zdumiewać, zachwycać się
Zachwyciliśmy się majestatem jego palacu.
overindulge
start learning
nadmiernie dogadzać, rozpieszczać
dally
She always dallies with her boss.
start learning
flirtować (z kimś), kokietować (kogoś)
Ona zawsze flirtuje ze swoim szefem.
secluded
It was a quiet secluded beach.
start learning
ustronny (o miejscu), zaciszny
To była cicha, ustronna plaża.
capture
start learning
schwytać, uchwycić
moreover
She's nice. Moreover, she's really pretty.
start learning
co więcej, prócz tego, ponadto
Ona jest miła. Co więcej, jest naprawdę ładna.
brag
start learning
przechwalać się
realm
We will slowly move from the realm of theory into the sphere of practice.
start learning
dziedzina (np. wiedzy), zakres (np. możliwości), sfera (np. polityki)
Powoli przeniesiemy się ze sfery teorii do sfery praktyki.
rant
start learning
mówić stylem napuszonym, wygłaszać tyradę
despise somebody
Did he want everyone to despise him?
start learning
pogardzać kimś
Czy on chciał żeby wszyscy nim gardzili?
turn-off
Your behaviour is a real turn-off.
start learning
coś co zniechęca, coś co powoduje utratę zainteresowania
Twoje zachowanie jest naprawdę zniechęcające.
be mindful of something
start learning
mieć coś na względzie, mieć coś na uwadze
refreshment
start learning
posiłek, przekąska, napój (podawane podczas spotkań lub wydarzeń np. sportowych)
at times
Yet even now he found himself thinking of the problem at times.
start learning
czasami
Ale nawet teraz łapał się czasami na myśleniu o problemie.
restrain
start learning
powstrzymywać się, hamować się, panować (nad sobą)
excessive
The police used excessive violence.
start learning
nadmierny
Policja użyła nadmiernej przemocy.
gossip
She loves to gossip.
start learning
plotkować
Ona uwielbia plotkować
vent something
You can vent your anger on me.
start learning
dawać upust czemuś
Możesz dać upust swojemu gniewowi na mnie.
blunder
I've made an embarrassing blunder.
start learning
gafa, nietakt
Popełniłem żenującą gafę.

You must sign in to write a comment