Arts lost and found

 0    59 flashcards    pkusik
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

dumny

make
My mum makes delicious cakes.
start learning
robić
Moja mama robi smaczne ciasta.

part
It's only a part of the story.
start learning
część
To tylko część historii.

culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
start learning
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?

język

art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
start learning
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.

dzielić się


współpracować

wiosłować

storytelling
start learning
opowiadanie

dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
start learning
tancerz
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.

story
It's an interesting story.
start learning
historia
To ciekawa historia.

przekazywać

generation
start learning
pokolenie

jaguar


lokalny / miejscowy

thousand
It's two thousand sixteen.
start learning
tysiąc
Jest dwa tysiące szesnasty.

hold on to
start learning
trzymać się

weave - wove - woven
The women of this village used to weave cloth out of silk.
start learning
tkać
Kobiety z tej wioski tkały kiedyś materiał z jedwabiu.

ago
He left ten minutes ago.
start learning
temu
On wyszedł dziesięć minut temu.


community
Our company should do something for the local community.
start learning
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.

pay
Who pays for this?
start learning
płacić
Kto za to zapłaci?

handmade
All our products are handmade.
start learning
handmade
Wszystkie nasze produkty są wykonane ręcznie.

sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
start learning
rzeźbiarstwo
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.

embroidery
start learning
haft

ceramika

jewellery making
start learning
tworzenie biżuterii

bransoletka

dry
The West Coast has had two dry winters in a row.
start learning
suchy
West Coast miało dwie suche zimy z rzędu.

zostać

podgrzewać

such
You have such a beautiful voice.
start learning
taki
Masz taki piękny głos.

metal
Some metals produce magnetic forces.
start learning
metal
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.

cooperation
Next year we are going to start cooperation with new clients.
start learning
współpraca
W przyszłym roku mamy zamiar rozpocząć współpracę z nowymi klientami.

make from clay
start learning
zrobić z gliny

wood
Wet wood won't burn.
start learning
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.

utworzyć

zachować

sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
start learning
rzeźbiarstwo
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.

oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
start learning
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.

excited about
start learning
podekscytowany

keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
start learning
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.

traditional style
start learning
tradycyjny styl

influence
Do you think games have negative influence on children?
start learning
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?


soul
Do you believe that people have souls?
start learning
dusza
Wierzysz, że ludzie mają dusze?

na podstawie


begin, began, begun
start learning
rozpocząć, zaczął, zaczął

performance
Her overall performance exceeds standards.
start learning
przedstawienie
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.

na podstawie

korzenie

starożytny

zawierać

modern music
start learning
muzyka nowoczesna

wydarzenie


You must sign in to write a comment