appendix - dependent prepositions

 0    86 flashcards    agnieszkapolowniak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozmawiać z
start learning
talk to
mieć rozmowę z kimś
start learning
Have a conversation with someone
rozmawiać przez telefon głośnomówiący
start learning
talk on a hands-free phone
słuchać muzyki / radia
start learning
listen to music / radio
wysłać wiadomość
start learning
send message
wysła wiadomość tekstową
start learning
Send a text message
radzić sobie z
start learning
to deal with
koncentrować się na czymś
start learning
concentrate on something
skupić się na czymś
start learning
focus on something
być świadomym
start learning
be aware of
być postawionym w obliczu czegoś
start learning
be faced with sth
uzależniony od czegoś
start learning
addicted to sth
być uczulonym na
start learning
to be allergic to sth
być złym o coś, być złym z powodu czegoś
start learning
to be angry about something
zezłościć się na kogoś
start learning
Get angry with someone
być świadomym czegoś
start learning
to be aware of
oparty na
start learning
based on
zdolny do czegoś, będący w stanie coś zrobić
start learning
capable of something
capable of looking after herself
być blisko kogoś
start learning
be close to someone
zależny od
start learning
dependent on
niezależny od
start learning
independent on
różniący się od
start learning
different from
niezadowolony z czegoś
start learning
dissatisfied with
przejęty czymś
start learning
excited about
obyty z
start learning
familiar with
słynie z
start learning
famous for its
znudzony, rozdrażniony
start learning
fed up with
obawiać się czegoś
start learning
fear of something
przerażony czymś
start learning
frightened of something
sfrustrowany czymś
start learning
frustrated with something
dobry z czegoś
start learning
good at something
dobre dla ciebie
start learning
good for you
pomocne dla
start learning
helpful to
uzależniony od czegoś (np. narkotyków)
start learning
hooked on something
zainteresowany czymś
start learning
interested in something
chętny na coś
start learning
keen on something
uprzejmy dla
start learning
attentive to the
życzliwy, miły dla
start learning
kind to
być opętanym czymś, mieć obsesję
start learning
be obsessed with something
otwarty na coś
start learning
open to anything
być zadowolonym z czegoś
start learning
be pleased with something
być dumnym z czegoś
start learning
to be proud of
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for something
mieć czegoś dość
start learning
be sick of something
zawstydzony z powodu czegoś
start learning
sorry for
być czymś zmęczonym
start learning
be tired of something
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse somebody of something
kierować coś do kogoś (np. program)
start learning
guided something to someone (eg. program)
przepraszać za coś
start learning
apologize for
aplikować na stanowisko
start learning
apply for a position
obwiniać kogoś o coś
start learning
blame someone for something
pożyczać od kogoś
start learning
borrow from someone
narzekać na coś
start learning
complain about something
koncentrować się na
start learning
focus on, concentrate on
składać się z czegoś
start learning
consist of something
radzić sobie z czymś
start learning
cope with something
krytykować za coś
start learning
criticize for something
radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia
start learning
to deal with something
być postawionym w obliczu czegoś
start learning
be faced with something
identyfikować się z czymś
start learning
identify with something
nalegać na
start learning
insist on
pożyczyć komuś coś
start learning
lend something to someone
nazwany po ojcu
start learning
named after his father
ochronić się przed czymś
start learning
Protect yourself from something
polegać na
start learning
rely on
specjalizować się w czymś
start learning
specialise in something
zemścić się na kimś
start learning
take revenge on
przetłumaczyć na
start learning
translate into
szczepić przeciwko
start learning
vaccinate against
wykorzystywać kogoś
start learning
take advantage of somebody
nastawienie, stosunek do czegoś
start learning
attitude to something, towards something
mieć wpływ na coś
start learning
have an effect on
mieć wiarę w coś
start learning
have faith in something
wzrost czegoś, w czymś
start learning
increase in
intencje, zamiar zrobienia czegoś
start learning
intention of doing something
brak czegoś
start learning
lack of something
protestować przeciwko
start learning
protest against
powód dla czegoś
start learning
the reason for something
raport o czymś
start learning
report about/on something
mieć reputację/ być znanym z
start learning
have a reputation for / to be known for
mieć do kogoś szacunek
start learning
Have respect for someone
rozwiązanie problemu
start learning
solution to the problem
spodziewać się czegoś
start learning
plan for
organizować coś, planować, umówić
start learning
arrange for
poprosić o
start learning
ask for
czekać na
start learning
wait for

You must sign in to write a comment