ANGOL s. 186

 0    129 flashcards    miszko333_anglik6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
struny głosowe
start learning
vocal cords
krtań
start learning
voice box
ziewać
start learning
yawn
dokładny
start learning
accurate
nieuczciwy
start learning
dishonest
niezadowolony
start learning
dissatisfied
skończyć
start learning
to end up
istniejący
start learning
existent
formalny
start learning
formal
uściskać
start learning
give a hug
szczęśliwy
start learning
happy
pomocny
start learning
helpful
schronisko dla bezdomnych
start learning
homeless shelter
uczciwy
start learning
honest
rodzina goszcząca
start learning
host family
NIELEGALNY
start learning
ILLEGAL
nielogiczny
start learning
illogical
nieuprzejmy
start learning
impolite
niemożliwy
start learning
impossible
niedokładny
start learning
inaccurate
nieformalny
start learning
informal
nieregularny
start learning
irregular
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
legalny
start learning
legal
logiczny
start learning
logical
stracić cierpliwość
start learning
lose your temper
nieistniejący
start learning
non-existent
chirurgia plastyczna
start learning
plastic surgery
uprzejmy
start learning
polite
możliwy
start learning
possible
punktualność
start learning
punctuality
osiągnąć swoje cele
start learning
achieve their goals
regularny
start learning
regular
odrzucić
start learning
reject
krewny
start learning
a relative
usuwać
start learning
to remove
odpowiedzialny
start learning
responsible
prowadzić biznes
start learning
run a business
zadowolony
start learning
satisfied
poczucie sukcesu
start learning
sense of achievement
etykieta
start learning
social etiquette
żałować kogoś
start learning
sorry about
być czujnym
start learning
stay alert
wziąć głęboki oddech
start learning
take a deep breath
przypominać kogoś
start learning
take after
zdjąć ubranie
start learning
take off
podejmować ryzyko
start learning
take risks
zająć się czymś
start learning
take up
ściszyć
start learning
turn down
wyłączyć
start learning
to turn off
przewrócić stronę
start learning
turn over
pojawić się
start learning
turn up
nieszczęśliwy
start learning
unhappy
nieskory do pomocy
start learning
unhelpful
przyjąć postawę
start learning
adopt an attitude
zmieniać biegi
start learning
change gears
pociąg do rywalizacji
start learning
competitive drive
duch współzawodnictwa
start learning
competitive spirit
napotykać problemy
start learning
encounter problems
uprzedzenia na tle płci
start learning
gender bias
szczere uwielbienie dla czegoś
start learning
genuine love of sth
jeśli już
start learning
if anything
w mniejszym stopniu
start learning
in a lesser way
spoglądać na kogoś z góry
start learning
to look down on
męski
start learning
masculine
rodzinny
start learning
native
inżynier marynarki
start learning
Naval engineer
cel
start learning
objective
w przeciwieństwie do
start learning
opposed to
bezcelowy
start learning
pointless
proteza nogi
start learning
prosthetic leg
postarać się
start learning
put your mind to
na drugim miejscu
start learning
secondary
o łagodnym głosie
start learning
soft-spoken
zamienić słowo
start learning
have a quick word
reakcja na
start learning
reaction to
podpalenie
start learning
an arson
włamać się
start learning
break into
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
celowo
start learning
deliberately
rozbój
start learning
mugging
kradzieże kieszonkowe
start learning
pickpocketing
własność publiczna
start learning
Public property
rabunek
start learning
robbery
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przekroczenie prędkości
start learning
speeding
wandalizm
start learning
vandalism
świadek
start learning
a witness
poparcie
start learning
approval
architektura
start learning
architecture
aresztować
start learning
to arrest
rozjaśnić
start learning
brighten up
kamizelka kuloodporna
start learning
bullet-proof vest
rzeźba
start learning
carving
złapać kogoś na gorączym uczynku
start learning
Catch sb red-handed
stukać
start learning
click
kolaż
start learning
collage
grafika komputerowa
start learning
Computer Graphics
beton
start learning
concrete
pęknięcie
start learning
crack
kruszejące ściany
start learning
crumbling walls
dzielić
start learning
divide
gołębica pokoju
start learning
dove of peace
rysunek
start learning
drawing
wystawiać
start learning
to exhibit
mieć swój sprawiedliwy udział
start learning
have your fair share of sth
zainstalować alarm antywłamaniowy
start learning
fit a burglar alarm
grafitti
start learning
graffiti
grupa zajmująca się odmianą grafitti polegającą na stosowaniu wyrobów włóczkowych zamiast farb
start learning
graffiti knitting group
osoba sadząca rośliny w miejscach zaniedbanych
start learning
guerilla gardener
robić na drutach
start learning
knit
zaniedbany
start learning
neglected
obraźliwy
start learning
offensive
obraz
start learning
painting
grządka
start learning
patch
kratka ściekowa
start learning
pavement grating
photography
start learning
fotografia
garncarstwo
start learning
pottery
rytownictwo
start learning
print making
opinia publiczna
start learning
public opinion
naprawy
start learning
repair work
zniszczony
start learning
rundown
rzeźba
start learning
sculpting
kontener
start learning
skip
stal
start learning
steel
przekształcić
start learning
transform
prawdziwa tożsamość
start learning
true identity
ochotnik
start learning
volunteer
fenomen na skalę światową
start learning
worldwide phenomenon

You must sign in to write a comment