Angielski unit 8 cz1

 0    90 flashcards    patrykmroz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odwaga
start learning
courage
odważny
start learning
courageous
okrutny
start learning
cruel
okrucieństwo
start learning
cruelty
determinacja
start learning
determination
zdeterminowany
start learning
determined
entuzjazm
start learning
enthusiasm
entuzjastyczny, pełen entuzjazmu
start learning
enthusiastic
hojność, szczodrość
start learning
generosity
hojny, wielkoduszny
start learning
generous
pomocny, uczynny
start learning
helpful
uczynność
start learning
helpfulness
uczciwy
start learning
honest
uczciwość
start learning
honesty
honorowy, uczciwy
start learning
honourable
pełen nadziei
start learning
hopeful
mieć nadzieję
start learning
feel hopeful
pomysłowy, twórczy
start learning
imaginative
miły, uczynny
start learning
kind
życzliwość, dobroć
start learning
kindness
leniwy
start learning
lazy
samotny
start learning
lonely
lojalny
start learning
loyal
lojalność
start learning
loyalty
materialistyczny
start learning
materialistic
skromny
start learning
modest
skromność
start learning
modesty
optymizm
start learning
optimism
optymistyczny
start learning
optimistic
cierpliwy
start learning
patient
uprzejmy
start learning
polite
przymioty, pozytywne cechy charakteru
start learning
qualities
niezawodny
start learning
reliable
samolubny
start learning
selfish
wrażliwy
start learning
sensitive
głupi
start learning
stupid
głupota
start learning
stupidity
pełen współczucia
start learning
sympathetic
dobrze wychowany
start learning
well-mannered
doceniać, cenić sobie
start learning
appreciate
bosy
start learning
barefoot
mieć szczęście / mniej szczęścia
start learning
be fortunate/ less fortunate
wrócić na łono rodziny
start learning
be reunited with one's family
żebrać
start learning
beg
żebrak/ żebraczka
start learning
beggar
korzyść
start learning
benefit
odwiedzić kogoś
start learning
call on sb
zbierać pieniądze
start learning
collect money
zbiórka pieniędzy, kwesta
start learning
collection
pojemnik na zbiórkę datków
start learning
collection cup
zrobić dobry uczynek
start learning
do a good deed
dac datek, podarować
start learning
donate
darowizna, datek
start learning
donation
osoby starsze
start learning
elderly people
przyjaźń
start learning
friendship
pomoc komuś
start learning
give sb a hand
pomóc komuś, poratować kogoś
start learning
help sb out
bezdomny
start learning
homeless
zainspirować
start learning
inspire
bez pracy
start learning
jobless
zaoferować komuś nagrodę / pracę
start learning
offer sb a reward/a job
zorganizować wyprzedaż
start learning
organise a sale
sprawić, żeby ktoś się uśmiechnął
start learning
put a smile on sb's face
zebrać pieniądze na cel dobroczynny
start learning
raise money for charity
używane ubrania
start learning
second-hand clothes
schronienie
start learning
shelter
okazać wdzięczność
start learning
show your appreciation
spać pod gołym niebiem
start learning
sleep rough
niewidomi
start learning
the blind
glusi
start learning
the deaf
wolontariat
start learning
voluntary work
sprawić, by komuś zrobiło się ciepło na duszy
start learning
warm sb's heart
aresztować
start learning
arrest
złamać przepisy / prawo
start learning
break the rules/ the law
alarm antywłamaniowy
start learning
burglar alarm
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
włamać się i okraść
start learning
burgle
sprawa, dochodzenie w sprawie
start learning
case
cela
start learning
cell
popełnić morderstwo / przestępstwo
start learning
commit a murder /a crime
uszkodzenie mienia
start learning
criminal damage
kara śmierci
start learning
death penalty
wykopać tunel
start learning
dig a tunnel
uciec
start learning
escape
próba ucieczki / próba ucieczki
start learning
escape attempt/ attempted escape
wyrzucić kogoś ze szkoły
start learning
exclude sb from school
śledzić
start learning
follow
uwięzić
start learning
imprison
prowadzić śledztwo w sprawie czegoś
start learning
investigate sth
sędzia
start learning
judge

You must sign in to write a comment