Angielski Trudne - 2

 0    119 flashcards    jakubantczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rządzić
start learning
govern
prawdziwy
start learning
true
powinien
start learning
ought
gładki
start learning
plain
wzdłuż
start learning
along
udał sie
start learning
went
łatwość
start learning
ease
umiarkowany
start learning
moderate
wcześniej
start learning
earlier
zatwierdzenie
start learning
approval
sprzęt
start learning
equipment
uchodźca
start learning
refugee
zachowanie
start learning
behavior
Oznaczało
start learning
meant
bezpieczeństwo
start learning
security
uczęszczać
start learning
attend
urzędnik
start learning
official
gąbka
start learning
sponge
ruch
start learning
motion
badania
start learning
research
zdolność
start learning
ability
etap, scena
start learning
stage
łuk
start learning
arch
łatwo
start learning
easily
z
start learning
from
obracać się
start learning
spin
ludzie
start learning
folks
przemysł
start learning
industry
podniecenie
start learning
excitement
statek
start learning
vessel
tom
start learning
volume
promień
start learning
ray
górny
start learning
upper
wybór
start learning
choice
ślizgać się
start learning
slide
przedmiot
start learning
object
zadanie
start learning
task
Ja mam
start learning
I've
sztywny
start learning
stiff
kolej, tor
start learning
rail
własny
start learning
own
gryźć
start learning
bite
Nie udać się
start learning
fail
zapytać
start learning
ask
zaprzysiąc
start learning
swear in
zachodnia
start learning
western
kowal
start learning
smith
się (o kobiecie)
start learning
herself
określić
start learning
determine
powolny, wolny
start learning
slow
represjonować
start learning
repress
o kims/o czyms
start learning
about
być może, może
start learning
perhaps
pokazane
start learning
shown
pospieszył
start learning
hurried
dzielić
start learning
split
długość
start learning
length
obserwować
start learning
watch, observe
wąski
start learning
narrow
Wybrał
start learning
chose
rzeczywisty
start learning
actual
tworzyć
start learning
create
nurkować
start learning
dive
ubezpieczenie
start learning
insurance
mądry
start learning
wise
doprowadził
start learning
led
orać
start learning
plow
ochrona
start learning
protection
położyć
start learning
put
poprzedni
start learning
previous
zdradzać
start learning
betray
kierunek
start learning
direction
spełnione
start learning
met
ku
start learning
toward
wszystko
start learning
everything
wydrążony
start learning
hollow
cal
start learning
inch
miska
start learning
bowl
przywołać
start learning
recall
dno
start learning
bottom
cel
start learning
goal
prawny, legalny
start learning
legal
rajstopy
start learning
pantyhose
warga
start learning
lip
przypuszczać
start learning
suppose
gorzej
start learning
worse
temu
start learning
ago
wentylator
start learning
fan
ciągły
start learning
continued
stanowisko
start learning
post
spełnione
start learning
met
pomnik
start learning
memorial
obejrzeć
start learning
view
bardzo
start learning
greatly
walczył
start learning
fought
przywołać
start learning
recall
sprzedany
start learning
sold
wzrost / zwiększenie
start learning
rise
trzeci
start learning
third
niezwykły
start learning
unusual
bezpośredni
start learning
direct
specyficzny
start learning
specific
badać
start learning
investigate
więzienie
start learning
prison
rozważyć
start learning
consider
określić
start learning
determine
ciebie
start learning
thee
ograniczony
start learning
limited
więzienie
start learning
jail
połączenie
start learning
connection
przypuszczać
start learning
suppose
gorzej
start learning
worse
temu
start learning
ago
nasz
start learning
our
zapomnieć
start learning
forget
Tak samo
start learning
Same
Dobrze wiedzieć
start learning
Good to know
niech wszystkie twoje życzenia się spełnią
start learning
may all your wishes come true
oczekiwać
start learning
expect

You must sign in to write a comment