Angielski rozdział 7

 0    221 flashcards    dominikachmielewska9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć dostęp do informacji/wiedzy
start learning
have access to information / knowledge
dostęp do internetu/treści internetowych
start learning
access to the internet/ online content
dostępność
start learning
accessibility/availability
dostrajać (się), dopasowywać (się)
start learning
adjust
alarm, alarmować
start learning
alert (n,v)
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
aplikacja
start learning
application/app
załączyć plik
start learning
attach a file
załącznik
start learning
an attachment
pikać
start learning
bleep
dodać stronę internetową/ stronę główną do zakładek
start learning
bookmark a site/ a homepage
przeglądać Internet/ stronę internetową
start learning
browse the net / a website
wbudowane urządzenie elektroniczne
start learning
built-in technology
gromadzić/ zbierać dane
start learning
collect data
udzielać się na stronach typu wiki/ forach/ stronach z komentarzami czytelników
start learning
contribute to wikis/ forums/ readers' comments sections
kontrolować głośność
start learning
control the volume
analiza danych
start learning
data analysis
urządzenie
start learning
an appliance / a device
ściągać muzykę/ e-booki
start learning
download music / e-books
dysk zewnętrzny
start learning
external drive
aplikacja wspomagająca dbanie o dobrą kondycję (np. rejestrująca treningi, licząca kalorie)
start learning
fitness/ activity app/ tracker
obserwować kogoś (na Twitterze)
start learning
follow sb (on Twitter)
generować
start learning
generate
wyszukać coś wyszukiwarką Google
start learning
Google sth
aparat komórkowy, słuchawka aparatu telefonicznego
start learning
handset
twardy dysk
start learning
Hard Drive
słuchawki, zestaw słuchawkowy
start learning
headset
prędkość łącza internetowego
start learning
internet connection speed
telefon stacjonarny
start learning
landline
osobisty aparat fotograficzny robiący zdjęcia automatycznie co 30 sekund
start learning
narrative camera
w Internecie/ na Twitterze
start learning
on the web / on Twitter
platforma internetowa
start learning
online platform
hasło
start learning
a password
spersonalizowany
start learning
Personalised
zamieścić komentarz/ link
start learning
post a comment /a link
zagadnienia związane z prywatnością
start learning
privacy issues
wcisnąć guzik
start learning
push a button
rejestrować/ nagrywać
start learning
record
pilot (np. do telewizora
start learning
remote control
nawigacja satelitarna
start learning
sat- nav (Satellite Navigation System)/ GPS
zapisać plik/ załącznik
start learning
save a file /an attachment
przejrzeć czyjś profil
start learning
scan sb's profile
wyniki wyszukiwania
start learning
Search results
czujnik
start learning
Sensor
udostępnić link/ wpis na Facebooku
start learning
share a link/ Facebook post
inteligentna technologia
start learning
smart technology
smartfon
start learning
smartphone
portale społecznościowe
start learning
social media
programista komputerowy
start learning
software developer
przechowywać
start learning
store
surfować po Internecie
start learning
surf the Internet
napisać do kogoś SMS-a
start learning
text sb
śledzić/ rejestrować
start learning
track
transmitować/ przekazywać
start learning
transmit
pisać na klawiaturze
start learning
type
odłączyć (np. od prądu, Internetu)
start learning
unplug
aktualizować swój status/ profil
start learning
update your status / profile
zamieścić (w internecie) zdjęcie/ filmik
start learning
upload a photo/ a video clip
wibrować
start learning
vibrate
wirtualny
start learning
virtual
polecenie głosowe
start learning
voice command
technologia wearable (ubrania i akcesoria z wmontowanymi urządzeniami elektronicznymi)
start learning
wearable technology
ogolnoświatowa sieć
start learning
www/ World Wide Web
uzależniony od czegoś
start learning
addicted to something
uczucie niepokoju
start learning
anxiety
mieć obsesję na punkcie czegoś
start learning
be obsessed with something
(głęboko) oddychać
start learning
breathe (deeply)
krążenie (np. krwi)
start learning
circulation
choroba (przewlekła)
start learning
cindition
liczyć kalorie
start learning
count calories
pozbawić kogoś czegoś
start learning
deprive sb of sth
cukrzyca
start learning
diabetes
narkoman
start learning
a drug addict
nadwaga
start learning
overweight/ excess weight
przemęczone oczy
start learning
eye strain/sore eyes
pulsometr
start learning
Heart rate monitor
nadciśnienie
start learning
high blood pressure
bezsenność
start learning
insomnia
bóle stawów
start learning
joint pain
(drobne) dolegliwości
start learning
(Minor) ailments
otyły
start learning
obese
otyłość
start learning
obesity
zachowania obsesyjne
start learning
obsessive behavior
z nadwagą
start learning
overweight
uraz na tle przewlekłego przeciążenia mięśni i stawów
start learning
repetitive strain injury
siedzący tryb życia
start learning
sedentary lifestyle
zaburzenia snu
start learning
sleep disorder
bolący łokieć/ nadgarstek/ kciuk/ biodro
start learning
sore elbow/ wrist/ thumb/ hip
cierpieć na coś
start learning
suffer from something
chirurg
start learning
a surgeon
wziąć (głęboki) oddech
start learning
take a deep breath
przybieranie na wadze
start learning
weight gain
objawy odstawienia
start learning
withdrawal symptoms
n.e. (naszej ery)
start learning
AD (Anno Domini)
rozwój, postęp
start learning
advancement
cyfry arabskie
start learning
Arabic numerals
arytmetyka
start learning
arithmetic
sztuczna inteligencja
start learning
Artificial Intelligence
astrologia
start learning
astrology
p.n. e (przed naszą erą)
start learning
BC (before Christ)
przełom
start learning
breakthrough
przyczynić się do czegoś
start learning
contribute to sth
gwałtownie rosnąć
start learning
grow rapidly
apogeum
start learning
high point
wzrastać
start learning
increase/ be on the rise
rosnąca/ malejąca liczba
start learning
increasing / decreasing number
nieregularny kształt
start learning
irregular form
ograniczony/ nieograniczony
start learning
limited / unlimited
dokonać odkrycia
start learning
to make a discovery
symbol matematyczny
start learning
mathematical symbol
matematyk
start learning
mathematician
zmierzyć
start learning
measure
liczby parzyste / nieparzyste
start learning
odd / even numbers
robotyka
start learning
Robotics
uczony
start learning
scholar
gwałtowny spadek/ wzrost (liczby czegoś)
start learning
sharp fall/ rise (in sth)
osiągnięcie techniczne
start learning
twchnological development
teoria względności
start learning
the theory of relativity
ogromna ilość
start learning
vast/ enormous amount
objętość
start learning
volume
uśmiechnąć się promiennie
start learning
beam
przeglądać
start learning
to browse
rzucić na coś okiem
start learning
cast an eye over sth
zmarszczyć brwi
start learning
frown
garbić się
start learning
slouch
gapić się na coś
start learning
stare at something
chodzić/ wędrować
start learning
wander around
wprowadzić coś
start learning
bring sth in
pojawić się
start learning
come out
biec, spieszyć się
start learning
dash around
Dać sobie radę bez czegoś
start learning
Can do without something
być wprowadzanym/ przesyłanym do czegoś
start learning
feed into sth
zrozumieć coś
start learning
figure sth out
gadać o czymś cały czas
start learning
go on and on about sth
nie musieć nic robić
start learning
have nothing on
odprężyć się
start learning
kick back
zalogować się
start learning
to log on
namówić kogoś do (zrobienia) czegoś
start learning
talk sb into (doing) sth
oderwać kogoś od czegoś
start learning
tear sb away fromo something
przemyśleć coś
start learning
think sth over
irytować kogoś
start learning
wind sb up
dokładność
start learning
accuracy
właściwy, rzeczywisty
start learning
actual
właściwie
start learning
actually
zajać się sprawą / problemem
start learning
address an issue/ a problem
sam
start learning
alone
i tak dalej
start learning
and so on
pojawiać się
start learning
arise
do czyjejś dyspozycji
start learning
at sb's disposal
kosztem czegoś
start learning
at the expense of something
ryzykując czymś
start learning
at the risk of sth
pod ręką
start learning
at your fingertips
zakazać
start learning
ban
korzystny
start learning
beneficial
korzyść
start learning
benefit (n)
wpływać korzystnie na coś/ czerpać korzyści z czegoś
start learning
benefir sth/ benefit from something
tendencyjny/ stronniczy
start learning
biased
uzupełniać
start learning
complement
komplementować
start learning
compliment
obejmować/ zawierać
start learning
comprise
sumienny, skrupulatny
start learning
conscientious
świadomy
start learning
conscious
składać się z czegoś
start learning
consist of something
stały
start learning
constant
stale
start learning
constantly/ at all times
nieustanny
start learning
continual
ocenianie postępów ucznia na bieżąco przez cały rok szkolny
start learning
continuous assessment
obecny, bieżący
start learning
current
obecnie
start learning
currently
osoba zależna od kogoś
start learning
dependant
zależny od
start learning
dependent on
rozpraszający
start learning
distracting
dekoncentracja
start learning
distraction
gospodarczy
start learning
economic
oszczędny
start learning
economical
w końcu
start learning
eventually
życie towarzyskie (pot. w realu)
start learning
(face-to-face) socialising
skupić się na czymś
start learning
focus on something
skupiony
start learning
focused
godzinami
start learning
for hours on end
sympatyczny, łagodny
start learning
genial
(źle) działać na kogoś, mieć dla kogoś (złe) stosunki
start learning
have a (bad) effect on sb
pomóc w czymś
start learning
help with something
zabytkowy
start learning
historic
historyczny
start learning
historical
błyskawicznie
start learning
in an instant
brak aktywności
start learning
inactivity
zawierać
start learning
include
błyskawiczny
start learning
instant
mieć/ stracić poczucie czasu
start learning
keep / lose track of time
ostatnio
start learning
lately
kłaść
start learning
lay
prowadzić do czegoś
start learning
lead to sth
leżeć
start learning
lie
długość życia/ trwałość
start learning
lifespan
nabijać komuś kabzę
start learning
line sb's pockets
odludny
start learning
lone
samotny
start learning
lonely
luźny
start learning
loose
okazja, wydarzenie
start learning
occasion
każdego dnia, każdej godziny
start learning
on a daily/ an hourly basis
celowo
start learning
on purpose
na czas
start learning
on time
okazja, sposobność
start learning
opportunity, an opportunity
odgrywać kluczową rolę w czymś
start learning
play a crucial/ vital role in something
przewidzieć
start learning
predict
podnieść
start learning
raise
odkryć ponownie
start learning
rediscover
zrewolucjonizować
start learning
revolutionise
pewny tego, że...
start learning
safe in the knowledge that...
środki bezpieczeństwa
start learning
security measures
krótki/ ograniczony czas koncentracji uwagi
start learning
short / limited attention span
panować nad czymś
start learning
stay on top of sth
uzupełnić
start learning
supplement
wziąć kogoś za cel
start learning
target sb
kolejny etap
start learning
the next frontier
podróżować z małą ilością bagażu
start learning
travel light
niezaprzeczalny
start learning
undeniable
niezaprzeczalnie
start learning
undeniably
wykorzystać coś na swoją korzyść
start learning
use something to your advantage
widoczny
start learning
visible

You must sign in to write a comment