angielski oxford matura trainer słówka praca

 0    159 flashcards    Estus
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
projektowanie
start learning
design
oprogramowanie do projektowania
start learning
design software
redagowanie
start learning
editing
doradca zawodowy
start learning
employment adviser
grafik
start learning
graphic designer
kierowca ciężarówki
start learning
lorry driver
kierownik/kierowniczka
start learning
manager
asystent/asystentka biura
start learning
office assistant
nauczyciel/nauczycielka w szkole podstawowej
start learning
primary school teacher
korekta
start learning
proofreading
dekarz
start learning
roofing specialist
dyrektor handlowy
start learning
sales executive
przedstawiciel handlowy
start learning
sales executive representative
sekretarz/sekretarka
start learning
secretary
pracownik socjalny
start learning
social worker
programista/programistka
start learning
software developer
realizator/realizatorka dźwięku
start learning
sound engineer
nauczyciel wspomagający
start learning
Special Educational Needs teacher
kasjer/kasjerka w supermarkecie
start learning
supermarket cashier
asystent/asystentka zespołu
start learning
team assistant
pielęgniarka operacyjna
start learning
theatre nurse
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
twórca stron internetowych
start learning
web developer
pisać książki
start learning
write books
pisać programy
start learning
write software
stanowczy
start learning
assertive
pewny
start learning
confident
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
osoba na umowę zlecenie
start learning
freelancer
pracowity
start learning
hard-working
towarzyski
start learning
outgoing
wykwalifikowany
start learning
skilled
(współ) pracownik
start learning
(co)worker
źle płatny
start learning
badly-paid
stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
z wykorzystaniem komputera
start learning
computer-based
ekscytujący
start learning
exciting
rozległy
start learning
extensive
na umowę zlecenie
start learning
freelance
wysoko wykwalifikowany
start learning
highly-skilled
motywujący
start learning
motivating
monotonny
start learning
repetitive
odpowiedzialny
start learning
responsible
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
posiadający własną firmę
start learning
self-employed
automotywacja
start learning
self-motivation
stresujący
start learning
stressful
nużący
start learning
tedious
dobrze płatny
start learning
well-paid
dyskryminacja na wiek
start learning
age discrimination
biznes
start learning
buisness
kariera
start learning
career
szczeble kariery zawodowej
start learning
career ladder
rozwój kariery
start learning
career progression
wychodzić z pracy
start learning
clock out
klient/klientka
start learning
client
kolega/koleżanka z pracy
start learning
colleague
zlecać
start learning
commission
biurko komputerowe
start learning
computer desk
opłacalny
cost-effective
start learning
wydajny
zarabiać
start learning
earn
wydatki
start learning
expenses
bezpośrednie spotkanie
start learning
face to face meeting
ruchomy czas pracy
start learning
flexi-time
podłączenie do internetu
start learning
internet connection
satysfakcja z wykonywanej pracy
start learning
job satisfaction
koszty utrzymania
start learning
living expenses
rzerwa na lunch
start learning
lunch break
zarząd
start learning
management
stałe godziny pracy
start learning
nine-to-five
godziny nadliczbowe
start learning
overtime
papierkowa robota
start learning
paperwork
płaca
start learning
payroll
płaca i warunki zatrudnienia
start learning
pay and conditions
podwyżka
start learning
pay rise
lista płac
start learning
payroll
opłata
start learning
payment
osiągnięcia
start learning
performance
dodatki do pensji
start learning
perks
fotokopiarka
start learning
photocopier
budynek z przylegającym terenem
start learning
premises
awans
start learning
promotion
podwyżka
start learning
raise
przejście na emeryturę
start learning
retirement
zmiany
start learning
shifts
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
rozwiązanie
start learning
solution
personel
start learning
staff
stołówka pracownicza
start learning
staff canteen
przybory/materiały piśmienne
start learning
stationery
wziąć dzień wolny od pracy
start learning
take a day off
podatki
start learning
taxes
praca zdalna
start learning
telecommuting
praca z domu
start learning
teleworking
związek zawodowy
start learning
trade union
podróżować służbowo
start learning
travel on business
pisać
start learning
type
praca wirtualna
start learning
virtual working
zapłata/pensja tygodniowa
wages
start learning
wypłata
magazyn
start learning
warehouse
znakomity pomysł
start learning
winning idea
pracować w domu
start learning
work from home
pracować zdalnie
start learning
work remotely
pracować w systemie zmianowym
start learning
work shifts
stanowisko komputerowe
start learning
workstation
pracownik baru szybkiej obsługi
start learning
fast food restaurant worker
osoba przy zbiorach
start learning
fruit picker
praca niepełn godzin
start learning
part-time job
dostawca pizzy
start learning
pizza delivery person
nauczyciel na szkole letniej
start learning
summer-school teacher
kelner/kelnerka
start learning
waiter/waitress
występować o coś
start learning
apply
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for a job
podanie
start learning
application
zbankrutowany
start learning
bankrupt
dostać propozycję zatrudnienia
start learning
be offered a job
kandydat/kandydatka
start learning
candidate
kariera
start learning
career
gospodarka
start learning
economy
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
doświadczenie związane z pracą
start learning
relevant experience
absolwent/absolwentka studiów wyższych
start learning
graduate
lekarz pracujący na stażu
start learning
intern
staż
start learning
internship
osoba przeprowadzająca rozm kwalifikacyjną
start learning
interviewer
ogłoszenie o pracę
start learning
job advert
urząd pracy
job centre
start learning
biuro pośrednictwa pracy
zwolnionym z pracy
start learning
laid off
na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
on the dole
zawód
start learning
profession
perspektywy
start learning
prospects
(zostać) zwolnionym z pracy (w wyniku redukcji)
start learning
(be made) redundant
referencje
start learning
reference
wymagania
start learning
requirements
podawać się do dymisji
start learning
resign
dymisja
resignation
start learning
rezygnacja
wyszukiwarka
start learning
search engine
program
scheme
start learning
projekt
umiejętności związane z prowadzeniem biura
start learning
admin skills
umiejętności komunikacyjne
start learning
communication skills
umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
start learning
networking skills
umiejętność wysławiania się
start learning
verbal skills
umiejętność pisania
written skills
start learning
lekkie pióro
(zostać) wyrzuconym z pracy
start learning
(get) sacked
mocna strona
start learning
strength
cele
start learning
targets
praca w zespole
start learning
team working
stażysta
start learning
trainee
bezrobotny
start learning
unemployed
stopa bezrobocia
start learning
unemployment (rate)
wolna posada
vacancy
start learning
wakat
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
kłębek nerwów
start learning
bundle of nerves
zmniejszyć (coś)
start learning
cut down on
mieć dostęp do wiedzy za pomocą komputera
start learning
knowledge at your fingertips
zgubić się w czymś
start learning
lose track
wiązać koniec z końcem
start learning
make ends meet
oszczędzać czas
start learning
save time

You must sign in to write a comment