angielski dział2, zajecia1

 0    60 flashcards    marta06091
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Najwyższe warstwy ziemi
start learning
The topmost layers of the earth
wierzy się
start learning
it is believed
w pewnym czasie
start learning
at one time
płynna skała
start learning
liquid rock
jest wystarczająco gorąco w środku
start learning
It is still hot enough inside
Żeby stała się rozpuszczona pod pewnymi warunkami
start learning
To become molten under certain conditions
Roztopiony materiał schładzał się
start learning
molten material to cooled
Żeby utworzyć twardą skorupe
start learning
To form the solid crust
skała magmowa
start learning
Igneous rock
Wylewne, wulkaniczne
start learning
extrusive
plutoniczne, głębinowa
start learning
intrusive
Okresy czasu geologicznego
start learning
Periods of geological time
Skały magmowe były ścierane
start learning
Igneous rocks were eroded
Siły erozji roznosiły cząsteczki pościeranych skał
start learning
The forces of erosion carried away particles of eroded rocks
szorstkie, chropowate, o grubych ziarnach
start learning
coarse
drobne
start learning
fine
osadzały je w warstwach
start learning
Set them down in layers
albo na suchym lądzie
start learning
either on dry land
zakopane, zagrzebane pod błotem
start learning
buried under mud
Stał się przedmiotem wysokiego ciśnienia
start learning
subjected to high pressure
skała osadowa
start learning
sedimentary rock
często poddawane działaniu gorąca
start learning
often subjected to heat
pierwotne cechy
start learning
original qualities = properties
skały metamorficzne
start learning
metamorphic rocks
około 3/4
start learning
about three/fourths
jest teraz pokryta skałami osadowymi
start learning
is now covered with sedimentary rocks
rzadko
start learning
rarely
grubość
start learning
thickness
ta warstwa lezy nad
start learning
This layer lies over
skorupa obejmuje
start learning
the crust comprises
nieznaczny ułamek
start learning
an insignlficant fraction
całkowitej masy ziemi
start learning
of the earth's total mass
skałd nie jest stały
start learning
Composition is not constant
grubośc wynosi przeciętnie
start learning
the thickness averages
Skorupa kontynentalna składa się z jasnych skał
start learning
The continental crust consist of light rocks
Skorupa oceaniczna jest utworzona z ciemnych skał
start learning
The oceanic crust is formed of dark rocks
w najszerszym znaczeniu
start learning
in the widest sense
zawiera wszystkie twarde składniki
start learning
It includes all the solid constituents
Czy to są twarde, granulki czy ziemne(sypkie)
start learning
Whether solid, granular or earthy
glina
start learning
clay
piasek i żwir
start learning
sand and gravel
skały składają się z minerałów
start learning
rocks are composed of minerals
w związku z tym, dlatego
start learning
therefore
składniki jednostkowe
start learning
unit constituents
są wielkiego zainteresowania i są ważne
start learning
They are of great interest and importance
zacząć szczegółowe badania
start learning
start a detailed study
od minerałów
start learning
with the minerals
Minerał jest naturalnie występującą substancją
start learning
The mineral is a naturally occurring substance
Mającą określone właściwości
start learning
Having definite properties
chemiczny skład
start learning
chemical composition
budowa atomowa
start learning
atomic structure
Tworzenie kryształów których kształty są określone przez
start learning
form crystals whoseh shapes are determined by
One sa klasyfikowane na podstawie
start learning
They have been classified on the basis of
krystaliczna forma
start learning
crystal form
z pośród wiecej niż
start learning
of the more than
rozpoznane
start learning
recognized
obfite składniki
start learning
abundant constituents
Może być łatwo rozpoznane za pomocą wzroku przez każdego
start learning
It can be easily identified at sight by anyone
dokładne badania
start learning
careful study
zwykłe fizyczne cechy
start learning
ordinary physical properties

You must sign in to write a comment