Angielski 1

 0    190 flashcards    d.chwedczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczęszczać na lekcje
start learning
to attend classes
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
wrażliwy
start learning
sensitive
uczuciowy
start learning
affectionate
agresywny
start learning
aggressive
leniwy
start learning
lazy
kooperatywny
start learning
cooperative
rozsądny
start learning
sensible
nastrojowy
start learning
moody
ambitny
start learning
ambitious
niepewny
start learning
insecure
pewny siebie
start learning
self-confident
zazdrosny
start learning
jealous
apodektyczny
start learning
bossy
nieśmiały
start learning
shy
smiały
start learning
brave
samolubny
start learning
selfish
towarzyski
start learning
sociable
obdarzony wyobraźnią
start learning
imaginative
hojny
start learning
generous
skąpy
start learning
mean
schludny
start learning
tidy
dobry przywódca
start learning
a good leader
odpowiedzialny
start learning
responsible
zależny
start learning
dependent
niezależny
start learning
independent
konkurencyjny
start learning
competitive
jedynak
start learning
an only child
plac zabaw
start learning
playground
podejście
start learning
approach
znak charakterystyczny
start learning
hallmark
zdolny do
start learning
capable
rozwijać się
start learning
develop
rozwijać sie
start learning
evolve
dyskusja, debata
start learning
discussion, debate
wielce zaskoczony
start learning
greatly surprised
rodzeństwo
start learning
siblings
zebrać
start learning
gather
pożyczać
start learning
to borrow
obowiązkowy
start learning
compulsory
dziekan
start learning
dean
prodziekan
start learning
vice dean
dziekanat
start learning
dean's office
studia stacjonarne
start learning
full-time studies
stopień (tytuł naukowy, miara temperatury)
start learning
degree (academic degree, a measure of the temperature)
licencjat
start learning
BA/Bachelor
magister
start learning
MA/Master
wydział nauk o wychowaniu
start learning
faculty of educational scinces
zwrotna
start learning
Feedback
zarządzać, kierować
start learning
manage, direct
rozpieszczony
start learning
spoiled
wychowywać
start learning
bring up
wychowanie
start learning
upbringing
wolontariusz
start learning
volunteer
kierunek
start learning
department
wydział
start learning
faculty
przygotować do
start learning
prepared for
wymierzyć cel
start learning
can be measured
pogląd
start learning
view
zarys
start learning
outline
porażka
start learning
failure
odnieść sukces
start learning
succeed
oczywiście
start learning
certainly
kręci mi się w głowie
start learning
feel dizzy
lubiący przygody
start learning
adventurous
uważny, ostrożny
start learning
cautious
lubiany
start learning
likeable
solidny
start learning
relialbe
poważny
start learning
serious
troskliwy
start learning
thoughtful
wyluzowany
start learning
easy-going
otwarty
start learning
open-minded
osoba z silną wolą
start learning
strong-willed
dobry dla serca, serdeczny
start learning
warm-hearted
zrównoważony
start learning
level-heded
zirytowany
start learning
annoyed
wysiłek
start learning
effort
oceniać, sędzia
start learning
judge
oceniać po wyglądzie
start learning
judge by appearance
cele
start learning
aims
ustanawiać sobie cele
start learning
set an aim
długoterminowy
start learning
long-term
krótkoterminowy
start learning
short-term
zasady
start learning
principles
poczucie humoru
start learning
sense of humor
prowadzić firmę
start learning
run a company
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
powściągliwy
start learning
reserved
tendencje do
start learning
tend to
co za dużo to niezdrowo
start learning
enough is enough
otoczony
start learning
surrounded
nastawienie do czegoś
start learning
attitude to something
na zewnątrz
start learning
outward, outside
szeroki zasięg
start learning
a wide range of
przedostatni
start learning
last but on
kształtować osobowość
start learning
shape personality
wiedza
start learning
knowledge
wczesnoszkolna edukacja
start learning
Early education
podatek
start learning
tax
prowadzić badania
start learning
carry out do research
ważny
start learning
vaild
ważność
start learning
validity
zaprojektować
start learning
design
wykrywacz kłamstw
start learning
lie detector
wpływ
start learning
influence
charakter pisma
start learning
handwriting
wywiad
start learning
interviews
piśmienny
start learning
literate
analfabeta
start learning
illiterate
pozwolenie
start learning
permission
wąski
start learning
narrow
przysłonięty
start learning
overshadowed
zdefiniować ponownie
start learning
redefine
nadużywać, wykorzystywać
start learning
abuse
obecne wydarzenia
start learning
current events
przereklamowany
start learning
overrated
równouprawnienie
start learning
equality
nadużywać, użyć źle
start learning
misuse
mądrość
start learning
wisdom
mądry
start learning
wise
wspomnieć
start learning
mention
źle zrozumieć
start learning
misunderstand
były biznesmen
start learning
ex-tycoon
nauczyć
start learning
be taught
charyzma
start learning
charisma
przewyższać
start learning
outperform
niedoceniany
start learning
underrated
poprzedni
start learning
former
dwujęzyczny
start learning
bilingual
posiadać
start learning
own
powód
start learning
reason
doradzać
start learning
advise
wymagać, popyt
start learning
demand
sprostać wymaganiu
start learning
meet a demand
podaż
start learning
supply
oczekiwać
start learning
expect
przesadzać, wyolbrzymiać
start learning
exaggerate
działa mi na nerwy
start learning
get on my nerves
na odwrót
start learning
vice versa
pasować, dopasować się do czegoś
start learning
fit
oceniać
start learning
judgement
dojrzały
start learning
mature
odpowiedni
start learning
suitable
nieruchomość
start learning
property
pochwała
start learning
praise
sprawy bieżące
start learning
current affairs
nudny, nieciekawy
start learning
dull
uzasadniać
start learning
justify
uprzejmy
start learning
polite
piesi
start learning
Pedestrians
wściekłość
start learning
rage
ryzyko
start learning
risk
wyprzedzać
start learning
overtaking
niezdecydowany
start learning
indecisive
reagują wolniej
start learning
react slowly
brak pewności siebie
start learning
lack confidence
łatwo rozprasza
start learning
easily distracted
słaba świadomość przestrzeni
start learning
poor spatial awareness
drobny, mniejszy(wypadek)
start learning
minor
poważny(wypadek)
start learning
major
przestrzeń
start learning
space
poczucie przestrzeni
start learning
sense of space
poczucie strachu
start learning
a sense of fear
poczucie osiągnięcia
start learning
sense of a achievement
autorytet, władza
start learning
authority
współczujący
start learning
sympathetic
wielozadaniowy
start learning
multitasking
wprowadzać
start learning
introduce
wniosek
start learning
conclusion
jednak
start learning
however
chociaż
start learning
although
jak na przykład
start learning
such as
na przykład
start learning
for istance, for example
z drugiej strony
start learning
on the other hand
dodatkowo
start learning
in addition
mimo faktu że
start learning
despite the fact that
w szczególności
start learning
in particular
w przeciwieństwie
start learning
In contrast
podsumować
start learning
to sum up
ogólnie
start learning
overall
być zaangażowanym
start learning
be involved
podejmować ryzyko
start learning
take risks
ubezpieczenie
start learning
insurance
poczucie obowiązku
start learning
sense of duty
rozpraszać
start learning
to put sb off sth
mieć dobre układy z...
start learning
get on well with somebody
głownie
start learning
mainly
przyciągnąć uwagę
start learning
attract attention
zastrzyk
start learning
injection
nastawienie
start learning
attitude

You must sign in to write a comment