an ordinary day

 0    110 flashcards    katarzynachwala
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kręcone włosy
start learning
frizzy hair
ścielić łóżko
start learning
to make the bed
czesać włosy
start learning
to comb hair
spieszyć się
start learning
to be in a hurry
pędzić
start learning
to rush
zmywać
start learning
to wash up
odkurzać
start learning
to hoover
wyrzucić śmieci/ opróżnić kosz na śmieci
start learning
to empty the bin
nie nadążać z wykonaniem prac domowych
start learning
to get behind with housework
podwieczorek
start learning
afternoon snack
iść na zakupy
start learning
go shopping
szykować się do spania
start learning
to get ready for bed
zasypiać
start learning
to fall asleep
ustalona (skostniała) rutyna
start learning
established routine
przyjmować przyjaciół
start learning
to have friends in
wpadać w rutynę
start learning
to fall into a routine
wyprowadzać psa
start learning
to walk the dog
iść na spacer
start learning
to go for a walk
podlewać kwiaty
start learning
to water flowers
ścierać kurz
start learning
to dust
dotrzeć do szkoły / pracy
start learning
get to school / work
spieszyć się
start learning
to be in a hurry
ubierać się
start learning
to get dressed
podwieczorek
start learning
afternoon snack
gawędzić
start learning
to chat
kolacja
start learning
supper
iść pobiegać
start learning
to go jogging
gimnastykować się
start learning
to do exercises
golić się
start learning
to shave
malować się
start learning
to put on make up
przemyć twarz
start learning
to rinse one’s face
wstać z łóżka
start learning
to get out of bed
pod jednym dachem
start learning
under the same roof
pojawiać się, występować
start learning
to occur
brak
start learning
shortage
dbać, troszczyć się
start learning
to care for
liczyć na
start learning
to count on
kłócić się
start learning
to quarrel
przestrzegać reguł
start learning
to obey the rules
ustalić
start learning
to lay down
wychowywanie dzieci
start learning
raising children
prowadzenie domu
start learning
housekeeping
zdecydowany
start learning
strong-minded
narzucający swoją wolę
start learning
bossy
sprzeciwiać się czemuś
start learning
to object to something
kłócić się
start learning
to argue
dzielić z kimś kuchnię
start learning
share the kitchen
pomagać w domu
start learning
help around the house
wydawać pieniądze
start learning
to spend money
polegać na kimś
start learning
rely on somebody
rada
start learning
advice
czwarta klasa
start learning
the fourth form
zdać egzamin
start learning
to pass the examination
świadectwo ukończenia szkoły średniej
start learning
the secondary-school certificate
dobre stopnie
start learning
good marks
ukończyć szkołę
start learning
to graduate from school
zdawać egzamin wstępny
start learning
to take the entrance examination
dobre opanowanie (języka)
start learning
good command
chodzić na zajęcia
start learning
to attend classes
wykłady
start learning
lectures
mieć przyznane stypendium
start learning
be awarded a scholarship
napisać pracę dyplomową
start learning
write a thesis
stopień naukowy magistra
start learning
master’s degree
robić studia podyplomowe
start learning
do postgraduate studies
doktorat
start learning
doctorate
satysfakcjonująca praca
start learning
satisfying job
sensowny
start learning
sensible
przyjemny, sprawiający radość
start learning
enjoyable
wyjść za mąż, ożenić się
start learning
to get married
plany na przyszłość
start learning
future plans
kariera zawodowa (zawód)
start learning
professional career
liceum
start learning
high school
księgowa
start learning
accountant
inżynier mechanik
start learning
Mechanical Engineer
mieć różnorodne zaintetesowania
start learning
have varied interests
uczęszczać na kurs języka francuskiego
start learning
attend a French language course
średniozaawansowany
start learning
Intermediate
surfować po internecie
start learning
to surf the Internet
mieć pozytywne podejście do życia
start learning
have a positive attitude to life
przedstawić się
start learning
to introduce oneself
adres stały
start learning
permanent address
miejsce zamieszkania
start learning
place of residence
stan cywilny
start learning
marital status
nieżonaty, niezamężna
start learning
single
żonaty, zamężna
start learning
married
rozwiedziony
start learning
divorced
owdowiały
start learning
widowed
moja rodzina składa się z czterech osób
start learning
My family consists of four people
domek jednorodzinny
start learning
detached house
na przedmieściach
start learning
in the suburbs
nudna (utarta) rutyna
start learning
the dull routine
życie codzienne
start learning
everyday life
odpowiadać (w sensie lubić)
start learning
to suit
prowadzić intensywny tryb życia
start learning
lead a hectic life
być stale czymś zajętym
start learning
to be always on the go
jest oddana rodzinie
start learning
she is a family woman
dbać o rodzinę
start learning
take good care of the family
lubić życie rodzinne
start learning
to be fond of home-life
być łagodnym
start learning
to be good-tempered
cierpliwy
start learning
patient
opiekować się
start learning
to look after
dobrze żyć z kimś
start learning
get on well with smb
częstować
start learning
to treat somebody to
dopatrywać się dobra w ludziach
start learning
to see the good in people
siostrzenica
start learning
niece
siostrzeniec
start learning
nephew
babcia
start learning
gran
rozpieszczać, psuć
start learning
to spoil
skończyć studia
start learning
to complete the studies
założyć własną rodzinę
start learning
to raise one’s own family

You must sign in to write a comment