AN LIST 1 2018

 0    63 flashcards    agakrysz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sposób użycia siły mogący spowodować trwałe obrażenia lub śmierć
start learning
deadly force/fire
Bezpośrednie sąsiedztwo
start learning
immediate vicinity
w sąsiedztwie
start learning
in the vicinity of
otworzyć ogień
start learning
open fire
angażować
start learning
engage
być zaangażowanym w wrogie działania
start learning
be engaged in hostile activity/acts
dać ostrzeżenie
start learning
give a challenge/give a warning
strzały ostrzegawcze
start learning
warning shots
opona
start learning
tyre
strzelać do
start learning
fire at
wrogi element
start learning
hostile element
milicja
start learning
militia
podejrzany, podejrzliwy
start learning
suspicious
niecierpliwy
Wydaje się, że jest zniecierpliwiony.
start learning
impatient
He seems impatient.
przeprowadzić rekonesans/rozpoznanie
start learning
conduct a reconnaissance
nosić broń
start learning
carry a gun
bezpośrednie zagrożenie
start learning
immediate danger
być pod kontrolą
Sytuacja jest pod kontrolą.
start learning
be under control
The situation is under control.
ofiara
start learning
casualty (n)
ciężko ranny
start learning
badly injured
karetka
Natychmiast wysyłamy karetkę.
start learning
ambulance
We are sending an ambulance immediately.
rozjemca
start learning
peacekeeper
organizacja pozarządowa
start learning
NGO (non-governmental organisation)
transporter opancerzony
start learning
APC (ARMOURED PERSONNEL CARRIER)
Ćwiczenia na poligonie
start learning
FTX field training exercises
Podstawowy trening bojowy / szkolenie podstawowe
start learning
BCT basic combat training
bojowy wóz piechoty
start learning
IFV (INFANTRY FIGHTING VEHICLE)
oznaczać
Co oznacza IFV? To oznacza bojowy wóz piechoty.
start learning
stand for
What does IFV stand for? It stands for infantry fighting vehicle.
przydzielać
start learning
assign
być przydzielonym do
start learning
be assigned to
rozmieszczać
start learning
deploy
być rozmieszczonym
start learning
be deployed to
ukończyć coś
start learning
graduate from
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
trwać
start learning
last
promować/ awansować
start learning
promote
awansować do rangi
start learning
be promoted to the rank of
awans
start learning
promotion
przenosić
start learning
transfer
zostać przeniesionym
start learning
be transferred
szeregowy
start learning
private
starszy szeregowy
start learning
private first class
kapral
start learning
corporal
specjalista
start learning
specialist
sierżant
start learning
sergeant
starszy sierżant
start learning
sergeant major
porucznik
start learning
lieutenant
podpułkownik
start learning
lieutenant colonel
pułkownik
start learning
colonel
kapitan
start learning
captain
major
start learning
major
generał
start learning
general
żołnierze
start learning
enlisted soldiers
oficerowie CO
start learning
commissioned officers CO
otrzymać mianowanie (na oficera)
start learning
receive commission
podoficerowie
start learning
non-commissioned officers NCO
pójść emeryturę
start learning
retire
służyć w armii
start learning
serve in the army
mieć uprawnienia do dowodzenia
start learning
have command authority
wywiad/ przeprowadzić wywiad
start learning
interview
za granicą
start learning
overseas
ponieść straty
start learning
suffer casualties
aktualny / obecnie
start learning
current/currently

You must sign in to write a comment