AIRPORT + STRESS

 0    91 flashcards    dominikakajetowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niedosłyszeć
start learning
misheard
niezrozumieć
start learning
misunderstood
angażować
start learning
involve
niejasne
start learning
unclear
zgłaszać żądanie
start learning
submit a request
otrzymać odprawę
start learning
receive clearance
dać odpowiedź
start learning
give a response
zdać sobie sprawę z błędu
start learning
realize a mistake
powtarzać instrukcje
start learning
repeat instructions
pomylić znak
start learning
confusing a call sign
stacja pogody?
start learning
the national weather service
lądowisko helikopterów
start learning
helipad
niestandardowe biura
start learning
custom offices
przedpole hangaru
start learning
apron
wylądować na
start learning
landed on
kołować przez
start learning
taxi via
podejść do
start learning
approach
podchodzić do stratu
start learning
taxied towords
skręcić
start learning
turn
być wypychanym
start learning
push back
kołować do startu
start learning
roll for take-off
określa
start learning
determines
wyposażony do
start learning
equipped for
wyposażony w
start learning
equipped in
wywierany na
start learning
imposed on
zmniejszanie prędkości
start learning
deceleration
lotka
start learning
aileron
analiza naprężeń
start learning
stress analysis
dżwigary skrzydła
start learning
wing spars
płatowiec
start learning
airframe
statyczny
start learning
static
niezawodność
start learning
reliability
zastrzał
start learning
strut
znosić
start learning
withstand
moment obrotowy
start learning
torque
przyspieszenie
start learning
acceleration
ustrzenie ogonowe
start learning
empennage
wiedza o
start learning
knowledge of
nie dopuścić
start learning
prevented from
strona z poradami
start learning
site of
działać na
start learning
act on
wsparty na
start learning
supported by
przepływ powietrza wzdłuż
start learning
airflow against
podlegający
start learning
subject to
odporność na
start learning
resistance to
siły nośne
start learning
lifting forces
poszycie
start learning
skin
kadłub
start learning
fuselage
ściskanie
start learning
compression
zginanie
start learning
Bending
ściskanie
start learning
compressing
skręcanie
start learning
torsion
siła zmienna
start learning
varying stress
szczególne działania siły
start learning
specific action of stress
lekkość
start learning
lightness
siła
start learning
strength
siła grawitacji
start learning
the force of gravity
zewnętrzna wartswa
start learning
outer layer
tarcza skrzydeł
start learning
shield of the wing
montaż końcowy
start learning
final assembly
ściskanie
start learning
squeezing
przytwierdzony
start learning
fastened
śruby i nakrętki
start learning
nuts and bolts
nity
start learning
rivets
toczenie
start learning
rolling
montaż ogona
start learning
tail assembly
część zawiasowa
start learning
hinged part
czekać w kolejce
start learning
queue
opuszczać
start learning
exit
przyziemienie
start learning
touch down
przylot
start learning
inbound
odlot
start learning
outbound
marginalna pogoda
start learning
marginal weather
gorący punkt
start learning
hot spot
droga kołowania
start learning
taxiway
pas startowy
start learning
runway
łuk
start learning
arrow
płot ochronny
start learning
blast fence
oznakowanie
start learning
signage
oznaczenie chodników
start learning
marking pavements
zjechać z pasa
start learning
to be clear of the funway
zgłosić
start learning
to report
czy mamy zgodę na
start learning
are we cleared to
startować
start learning
to take off
zatrzymać się na swojej pozycji
start learning
to hold sb's position
obecnie
start learning
currently
patrzeć wprost na
start learning
to face
przyjąlem
start learning
roger
zjechać z pasa
start learning
to hold short of runway
terminal przylotów/ odlotów
start learning
arrival / departure terminal
urząd celny
start learning
custom office

You must sign in to write a comment