AI WORK SHEET R. 01

 0    167 flashcards    misterkoko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
REQUIREMENTS
start learning
wymagania, żądania
VARIANT
start learning
odmiana, wersja, wariant
TASK
start learning
zadanie, praca do wykonania
LAYOUT
start learning
układ, adjustacja
INSERTING
start learning
wkładać, wstawiać
CLEARANCE
start learning
prześwit, luz, odstęp izolacyjny
EQUIPMENT
start learning
wyposażenie, sprzęt
CONSUMABLES
start learning
konsumpcyjny, zużywający...
DETAILED
start learning
szczegółowy
DESIGNATION
The OLD COMMERCIAL FUSE DESIGNATION was used by the fuse manufacturers to identify fuses. The current and voltage ratings are printed on the fuse, but the time delay rating is contained in the style coding of the fuse.
start learning
określenie, uznanie
VENDOR
To learn how our Vendor Management services can help your organization, please contact our Sales Department by phone at +1 (888) 553-6638, or by filling out the form to the right of this page.
start learning
dostawca
ABBREVIATIONS
start learning
skrócone
NOMENCLATURE
start learning
nazewnictwo
OVERHAUL
start learning
remont, przegląd
FIXTURE
start learning
osprzęt, armatura
ACCURACY
start learning
dokładność, ścisłość
LOCAL PURCHASE
start learning
lokalny dostawca
REVISED R
start learning
poprawiony, zrewidowany
NEW N
start learning
N
DELETED D
start learning
D
APPLICABLE
start learning
odpowiedni, możliwy do zastosowania
PENDING
start learning
oczekujący
INQUIRY
start learning
kwerenda
NAVIGATION
start learning
nawigacja
OXYGEN
start learning
tlen
WASTE
start learning
marnotrawić, odpady, ścieki
PRACTICES STRUCTURES
start learning
struktura praktyczna
DOORS
start learning
drzwi
FUSELAGE
start learning
kadłub samolotu
NACELLE
start learning
gondola
STABILIZER
start learning
stabilizator, statecznik
WINGS
start learning
skrzydła, łopatka
PROPELLERS
start learning
śmigło, śruba napędowa
FUEL AND CONTROL
start learning
paliwo i regulacja
IGNITION
start learning
zapłon
ENGINE CONTROL
start learning
sterowanie silnika
INDICATING
start learning
wskazujący, wskazówkowy
EXHAUST
start learning
wydech, wylot, wydmuch
OIL
start learning
olej, ropa naftowa
STARTING
start learning
rozruch, uruchomienie
APPLICABLE
start learning
odpowiedni, możliwy do zastosowania
WHOLE
start learning
cały, nie uszkodzony, całkowity
ASSIGNED
start learning
przydzielić, przypisać
SUBSYSTEM
start learning
podsystem, podukład
SPECIFIC
start learning
konkretny, określony, szczegółowy
DIGITS
start learning
cyfry
SAME
start learning
taki sam
ALLOW
start learning
umożliwić, pozwalać
LOCATE
start learning
umieścić, usadowić
DIFFERENT
start learning
odrębny, różny
MAINTENANCE
start learning
konserwacja, utrzymanie
GENERAL
start learning
ogólny
INCLUDE
start learning
włączać, zawierać
REQUIRED
start learning
wynagania
ENABLE
start learning
umożliwić
MECHANIC
start learning
machanik
UNFAMILIAR
start learning
nieobeznany
MAINTAIN
start learning
utrzymywać, zachowywać, konserwacja
THE SHOP PRACTICES
start learning
praktyka warsztatowa
CUSTOMIZED
start learning
dostosowany do indy. Potrz. Klienta
CLEARLY
start learning
jasno, wyraźnie
IDENTIFIED
start learning
rozpoznawać, identyfikować
EFFECTIVITY
start learning
efekt, skutek
DESCRIBED
start learning
opisany
ACCORDANCE
start learning
zgodność
ORGANIZED
start learning
zorganizowany
CHAPTER
start learning
rozdział
SECTION
start learning
sekcja
SUBSECTION
start learning
podpunkt
UNITS
start learning
jednostki, agregaty
ORDER
start learning
zlecenie, zamówienie
DIVIDE
start learning
dzielić, rozdzielać
MATERIAL
start learning
materiał
INTO
start learning
w, do
FIRE SENSING
start learning
czujniki ognia
ENGINE FIRE DETECT
start learning
detektory dymu, ognia
FIRE DETECTION
start learning
wykrywanie pożarów
REMOVAL
start learning
usunięcie, przeniesienie
INCLUDED
start learning
włączone
INSTALLATION
start learning
instalacja, urządzenie
OPERATION
start learning
działalność, operacja
TROUBLESHOOTING
start learning
wykrywanie i usuwanie usterek
SERVICING
start learning
obsługa techniczna
ADJUSTMEN
start learning
nastawianie, dopasowanie, regulacja
TEST
start learning
próba, badanie, test
INSPECTION
start learning
kontrola, sprawdzanie, badanie
CHECK
start learning
zderzak, kontrola, rysy, czek
CLEANING
start learning
czyszczenie, oczyszczanie, sprzątanie
PAINTING
start learning
malowanie
APPROVED REPAIRS
start learning
naprawa atestowana
BLOCKS
start learning
bloki, zblocze, suwaki,...
IDENTIFY
start learning
tożsamość, identyczność
CONFIGURATION
start learning
ukształtowanie, konfiguracja, układ
AMONG
start learning
pośród, między, wśród
AIRCRAFT
start learning
ststek powietrzny
VERSION
start learning
wersja
TOC
start learning
TABLE OF CONTENTS
INCORPORATED
start learning
włączyć, przyłączyć
REPRINT
start learning
przedruk, wydruk
COMPLETELY
start learning
w pełni, całkiem, całkowicie
APPLICABLE
start learning
dający się zastosować, odpowiedni
NECESSARY
start learning
konieczny, potrzebny
MODIFY
start learning
zmieniać, modyfikować
INCLUDE
start learning
zawierać, wliczyć, włączyć
EXTENSIVE
start learning
ekstensywny, obszerny
PRECEDING
start learning
poprzedni
METHOD
start learning
metoda
REFLECTING
start learning
odzwierciedlić, odzwierciedlać
CUMBERSOME
start learning
niezręczny, kłopotliwy, nieustawny
ADDITIONAL
start learning
dodatkowy
ESTABLISHED
start learning
założenia, ustanowiony
CONTAINING
start learning
zawierający
STATEMENTS
start learning
sprawozdanie, oświadczenie
FLAG
start learning
flaga, bandera, sygnalizować
CORRESPONDING
start learning
odpowiedni
COVERED
start learning
nakryty, zadaszony, kryty
TERMINAL
start learning
zaciskowy, stacja
PROGRAMMER
start learning
programista
CONNECTOR
start learning
łącznik, złączka
DIGITAL COCKPIT DISPLAY UNIT
start learning
wyświetlacz cyfrowy
SEQUENCER
start learning
sekwencer
DISPENSER
start learning
dozownik, automat
FASTENER
start learning
łącznik, element złączny
FUSELAGE
start learning
kadłub
NACELLES
start learning
gondole
ALLOWABLE DAM
start learning
dopuszczalna zapora
EDDY CURRENT
start learning
wiro-prądowy
RESONANCE FREQUENCY
start learning
częstotliwość rezonansowa
CENTRAL FORWARD FITTING
start learning
?
NAVIGATION
start learning
nawigacja, żegluga
REUSABILITY
start learning
przydatność do wielokrotnego użytku
PRINTING CAPABILITIES
start learning
?
BOOKMARK CPABILITIES
start learning
?
SPECIFICATION
start learning
wyszczególnienie
FIRM
start learning
ostateczny, wiążący, stanowczy
VALIDATION
start learning
atestacja, weryfikacja, uzasadnienie
VALID
start learning
ważny, aktualny
AFFECTED
start learning
sztuczny, usposobiony, afektowny
ISSUE
start learning
kwestia, sprawa, numer, wynik, wypływ
VARIANT
start learning
odmmiana, wariant
UPDATE
start learning
uaktualnienie, aktualizowanie
STATUS
start learning
stan, status
REQUESTED
start learning
prosić
INITIAL
start learning
inicjał, początkowy, wstępny
PROVISIONING
start learning
aprowizacja
INCOMPLETE
start learning
niepełny, niekompletny
EQUIPMENT
start learning
wyposażenie, sprzęt
INVALID
start learning
nieważny
ORIGIN
start learning
punkt wyjściowy, początek
DESCRIPTION
start learning
opis, rysopis
CREATED
start learning
tworzyć, stwarzać, powoływać
ACCEPTED
start learning
przyjęty, akceptowany
APPROVED
start learning
atestowany
PENDING
start learning
oczekujący
REJECTED
start learning
odrzucony
ROUTE
start learning
trasa, szlak
FACILITY
start learning
urządzenie, łatwość, funkcja
FOE
start learning
wróg, nieprzyjaciel
FRIEND
start learning
przyjaciel
OBJECTIVE
start learning
obiektyw, cel, przedmiotowy, obiektywny
PROMOTION
start learning
promocja, awans, reklama
COOPERATIVE
start learning
spółdzielnia, spółdzielczy, akcyjny
REPRODUCER
start learning
odtwarzacz, powielacz
SKID
start learning
podstawka, płoza, poślizg
DIRECTIVES
start learning
dyspozycja, dyrektywa
ABNORMAL
start learning
nienormalny, nieprawidłowy
AIRBORNE
start learning
powietrznodesantowy, w powietrzu

You must sign in to write a comment