Adjectives + prepositions (test)

 0    37 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bać się czegoś
start learning
be afraid of sth
Boję się wysokości.
start learning
I'm afraid of heights.
bać się myszy
start learning
be afraid of mice
być zadowolony z czegoś
start learning
be pleased with sth
Jestem zadowolony z moich pracowników.
start learning
I'm pleased with my employees.
być zadowolonym ze swojej pracy
start learning
be pleased with your work
być z kimś blisko
start learning
be close to sb
Biedronka jest blisko mojego domu.
start learning
Biedronka is close to my house.
być blisko ze swoim rodzeństwem
start learning
be close to your siblings
Była bliska płaczu.
start learning
She was close to tears.
inny od czegoś
start learning
different from sth
Tamta sytuacja jest inna od tej.
start learning
That situation is different from this one.
podekscytowany sth
start learning
be excited about sth
Czym jesteś taki podekscytowany?
start learning
What are you so excited about?
mieć czegoś dość
start learning
be fed up with sth
Mam dość jeżdżenia do pracy codziennie.
start learning
I'm fed up with driving to work every day.
słynąć z czegoś
start learning
be famous for sth
IKEA słynie z prostych wzorów.
start learning
IKEA is famous for its simple designs.
interesować się czymś
start learning
interesować się czymś in English
be interested in sth
Czym się interesujesz?
start learning
What are you interested in?
lubić coś, przepadać za czymś
start learning
be fond of sth
Nie za bardzo przepadam za piciem wódki.
start learning
I'm not really fond of drinking vodka.
luvbić, entuzjastycznie/chętnie do czegoś podchodzić:)
start learning
be keen on sth
Ona bardzo chętnie mówi po angielsku.
start learning
She's very keen on speaking English.
być dla kogoś dobrym, życzliwym
start learning
be kind to sb
Mój szef jest zawsze dla mnie życzliwy.
start learning
My boss is always kind to me.
być żonatym/mężatym z kimś:)
start learning
be married to sb
być zadowolonym z czegoś
start learning
be pleased with sth
Czy jesteś zadowolony ze zmian?
start learning
Are you pleased with the changes?
być dumnym z czegoś
start learning
be proud of sth
Jestem dumny z moich umiejętności językowych.
start learning
I'm proud of my language skills.
być dla kogoś niegrzecznym
start learning
be rude to sb
Nie bądź dla niego taki niegrzeczny!
start learning
Don't be so rude to him!
być czymś zmartwionym
start learning
be worried about sth
Jesteś czymś zmartwionym?
start learning
Are you worried about anything?
być czymś zmęczonym
start learning
be tired of sth
Jestem zmęczony twoimi wymówkami.
start learning
I'm tired of your excuses.

You must sign in to write a comment