A27: Verbs + -ing / to / ---

 0    66 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyznać się do czegoś
start learning
admit doing sth
unikać czegoś
start learning
avoid doing sth
nie móc się przed czymś powstrzymać
start learning
can't help doing sth
nie móc czegoś znieść
start learning
can't stand doing sth
kontynuować coś
start learning
carry on doing sth
zaprzeczać czemuś, wypierać się czegoś
start learning
deny doing sth
coś sprawia nam przyjemność
start learning
enjoy doing sth
mieć na coś ochotę
start learning
fancy doing sth
skończyć coś
start learning
finish doing sth
rzucić coś (np. nałóg)
start learning
give up doing sth
ciągle coś robić
start learning
keep (on) doing sth
wyobrazić sobie coś
start learning
imagine doing sth
wiązać się z czymś, wymagać czegoś
start learning
involve doing sth
mieć coś przeciwko czemuś
start learning
mind doing sth
przełożyć coś
start learning
postpone doing sth
ćwiczyć coś
start learning
practise doing sth
zaryzykować coś
start learning
risk doing sth
przestać coś robić
start learning
stop doing sth
zacząć coś robić
start learning
start doing sth
zasugerować, zaproponować coś
start learning
suggest doing sth
zgodzić się na coś
start learning
agree to do sth
być w stanie coś zrobić
start learning
be able to do sth
nie stać na coś
start learning
can't afford to do sth
nie móc się na coś doczekać
start learning
can't wait to do sth
zdecydować się na coś
start learning
decide to do sth
spodziewać się czegoś
start learning
expect to do sth
pomóc w czymś
start learning
help to do sth
nauczyć się czegoś
start learning
learn to do sth
dać sobie z czymś radę
start learning
manage to do sth
zaoferować coś
start learning
offer to do sth
zaplanować coś
start learning
plan to do sth
udawać coś
start learning
pretend to do sth
obiecać coś
start learning
promise to do sth
odmówić zrobienia czegoś
start learning
refuse to do sth
wydawać się, że
start learning
seem to do sth
uczyć czegoś
start learning
teach to do sth
mieć do czegoś tendencję
start learning
tend to do sth
grozić czymś
start learning
threaten to do sth
chcieć czegoś
start learning
want to do sth
chciałoby się czegoś:)
start learning
would like to do sth
lubić coś
start learning
like doing sth
nie lubić czegoś
start learning
dislike doing sth
nienawidzieć czegoś
start learning
hate doing sth
uwielbiać coś
start learning
love doing sth
pozwolić komuś na coś
start learning
let sb do sth
zmusić kogoś do czegoś
start learning
make sb do sth
być wartym zrobienia
start learning
be worth doing
mieć ochotę na zrobienie czegoś
start learning
feel like doing sth
czekać na zrobienie czegoś z niecierpliwością
start learning
look forward to doing sth
tęsknić za robieniem czegoś
start learning
miss doing sth
polecić komuś zrobienie czegoś (rekomendacja, nie rozkaz)
start learning
recommend doing sth to sb
żałować zrobienia czegoś
start learning
regret doing sth
spędzić czas coś robiąc
start learning
spend time doing sth
wydawać się coś robić
start learning
appear to do sth
zorganizować zrobienie czegoś, umówić się na zrobienie czegoś
start learning
arrange to do sth
wybrać zrobienie czegoś
start learning
choose to do sth
zasługiwać na zrobienie czegoś
start learning
deserve to do sth
przez przypadek coś zrobić
start learning
happen to do sth
wahać się coś zrobić
start learning
hesitate to do sth
mieć nadzieję na zrobienie czegoś
start learning
hope to do sth
zostać zmuszonym do zrobienia czegoś (strona bierna)
start learning
be made to do sth
móc coś zrobić (x3 modalne)
start learning
can/may/might do sth
musieć (modalny) coś zrobić
start learning
must do sth
powinno się coś zrobić
start learning
should do sth
lepiej coś zrobić
Lepiej już idź, jest późno.
start learning
had better do sth
You had better go, it's late.
woleć coś zrobić
start learning
would rather do sth

You must sign in to write a comment