Academic purposes

 0    33 flashcards    bappertpl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pogorszyć
start learning
worsen
dominująca teoria
start learning
the pervasive theory
okoliczności doprowadzające do ubóstwa
start learning
Impoverished circumstances
to take part in...
start learning
to participate
to reject
start learning
to decline
former
start learning
previous
złożony, skomplikowany
start learning
elaborate
program nauczania
start learning
a curriculum
reforma programu nauczania
start learning
curriculum reform
Obowiązkowy angielski jest w programie
start learning
English is compulsory in the program
rozprawa z...
start learning
crackdown (on sth)
apprentice
start learning
praktykant, to be an apprentice to sb
praktyka, nauka zawodu
start learning
apprenticeship, to serve/complete one's apprenticeship
za
start learning
pros
przeciw
start learning
cons
rozpocząć karierę
start learning
to embark on a career
stażysta, praktykant
start learning
trainee, trainee
zasiłek, kieszonkowe
start learning
allowance
stażysta w ich pracy
start learning
intern in their work
stażować
start learning
to intern
absolwent
start learning
a graduate
dostać się na staż do firmy
start learning
get an placement to the company
zawód, fach
start learning
trade
on jest stolarzem z zawodu
start learning
He is a carpenter by trade
to imagine or expect something in the future, especially something good
start learning
envisions
szyty na miarę, dostosowany do potrzeb
start learning
tailor-made
śmiałe przedsięwzięcie
start learning
bold venture
promować, rozwijać coś
start learning
to foster
zagraniczny
start learning
foreign, overseas
przedmiot fakultatywny (do wyboru na uniwersytecie)
start learning
elective courses, optional subject (to choose a university)
włączyć do programu
start learning
incorporate into the program
mieć prawo ubiegać się o coś (allowance, benefit)
start learning
to be eligible for sth; have the right to apply for something
prowadzić badania naukowe
start learning
to conduct research

You must sign in to write a comment