A39: Is cash OK?

 0    46 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy możemy porozmawiać o cenie?
start learning
Can we talk about price?
rozmiar czegoś
Rozmiar nie ma znaczenia.
start learning
a size of sth
Size doesn't matter.
Jaki jest czas dostawy?
start learning
What is the delivery time?
czas dostawy czegoś
start learning
delivery time of sth
rozmawiać o czymś
start learning
to talk about sth
krzesło biurowe
start learning
an office chair
Chcielibyśmy kupić trochę peletu. (?)
start learning
We'd like to buy some pellets.
Chcielibyśmy...
Chcielibyśmy dostać przelew za 2 dni.
start learning
We'd like to...
We'd like to get a transfer in 2 days.
różne opcje
start learning
different options
Możemy spotkać się w następnym tygodniu?
start learning
Can we meet next week?
Czy możemy się spotkać, żeby porozmawiać o cenach?
start learning
Can we meet to talk about prices?
Czy możemy się spotkać, żeby ...?
Czy możemy się spotkać, żeby przedyskutować szczegóły?
start learning
Can we meet to ...?
Can we meet to discuss the details?
Chcą kupić 2 tony.
start learning
They want to buy 2 tons.
Chcę ... / Chciałabym...
Chciałabym nauczyć się angielskiego przez sen.
start learning
I want to ... / I would like to...
I would like to learn English in my sleep.
Czy chciałbyś wiedzieć, jak zapłacić?
start learning
Would you like to know how to pay?
Chcemy zapłacić gotówką.
start learning
We want to pay in cash.
płacić gotówką
start learning
to pay in cash
Możemy zapłacić przelewem bankowym.
start learning
We can pay by bank transfer.
zapłacić przelewem
start learning
to pay by transfer
Kiedy możecie przelać pieniądze?
start learning
When can you transfer the money?
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.
start learning
I look forward to hearing from you.
czekać z niecierpliwością na zrobienie czegoś
Zawsze z niecierpliwością czekam na zjedzenie lunchu w naszej stołówce.
start learning
to look forward to doing sth
I always look forward to having lunch in our canteen.
kupić coś ze zniżką
start learning
to buy sth at a discount
zgodzić się co do czegoś
Zgadzamy się we wszystkim?
start learning
to agree on sth
Do we agree on everything?
nie zgadzać się co do czegoś
Obawiam się, że się nie zgadzam.
start learning
to disagree on sth
I'm afraid I disagree.
20% rabat
start learning
20% discount
zapłacić za 20 dni
Oddzwonię za 5 minut
start learning
to pay in 20 days
I'll call you back in 5 minutes.
zaproponować 70% zniżki
Możemy zaoferować 3% rabat.
start learning
to offer 70% discount
We can offer 3% discount.
Załatwione.
start learning
That's agreed.
Pewnie!
start learning
Sure!
O czym chcesz porozmawiać?
start learning
What do you want to talk about?
Przykro mi, ale to trochę trudne.
start learning
Sorry, but it's a bit difficult.
Zapłacimy za 90 dni.
start learning
We'll pay in 90 days.
19 / 90
start learning
nineteen / ninety
15 / 50
start learning
fifteen / fifty
Zazwyczaj nie udzielamy rabatów.
start learning
We don't usually give discounts.
Wezmą 5%.
start learning
They'll take 5%.
Musicie zapłacić w ciągu 30 dni.
start learning
You have to pay in 30 days.
To dla nas za długo.
start learning
That's too long for us.
Zgoda. (x2)
Też: Nic nie szkodzi.
start learning
That's fine. / That's OK.
Also: A: I'm sorry! B: That's OK.
A może 10%?
start learning
What about 10%?
A może ...?
What about a short break?
start learning
What about ...?
A może krótka przerwa?
Obawiam się, że...
Obawiam się, że nie możemy wam pomóc.
start learning
I'm afraid...
I'm afraid we can't help you.
Gotówka jest w porządku?
start learning
Is cash OK?
Zgadza się!
start learning
That's right!
Mogę ... / Mogłabym...
start learning
I can ... / I could...

You must sign in to write a comment