A14: Słówka z tablicy PAŹDZIERNIK (test)

 0    155 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podziwiać kogoś
start learning
admire sb
reklamować coś (np. w gazecie)
start learning
advertise sth
rada
start learning
advice
uczulony na pyłki
start learning
allergic to pollen
anonimowy
start learning
anonymous
dupa
start learning
arse
na ulicy Kopernika
start learning
in Kopernika Street
co najmniej 20
start learning
at least 20
audyt
start learning
audit
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
licencjat z
start learning
bachelor’s degree in...
zły, gorszy, najgorszy
start learning
bad, worse, the worst
barman
start learning
bartender
Zimno mi.
start learning
I am cold.
kierować czymś, zarządzać
start learning
be in charge of sth
niedźwiedź
start learning
bear
broda
start learning
beard
piwo
start learning
beer
Belgia
start learning
Belgium
należeć do kogoś
start learning
belong to sb
zapytanie ofertowe, oferta w przetargu
start learning
bid
ptak
start learning
bird
dno, pupa
start learning
bottom
budżet
start learning
budget
krzak
start learning
bush
tyłek
start learning
butt
puszka na napoje vs puszka na jedzenie
start learning
can vs tin
jaskinia
start learning
cave
kawior
start learning
caviar
badanie kontrolne u lekarza
start learning
check up
współpracować
start learning
collaborate
konkurencja
start learning
competition
wspólny wysiłek
start learning
concentrated effort
połączenie, związek (czegoś z czymś)
start learning
connection
pojemnik
start learning
container
kaszleć
start learning
cough
odwaga
start learning
courage
ograniczać coś (np. kawę)
start learning
cut down on sth
wyciąć coś
start learning
cut sth out
baza danych
start learning
database
naczynia
start learning
dishes
suchy
start learning
dry
jeść poza domem (= w restauracji)
start learning
eat out
wybory
start learning
elections
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
środowisko
start learning
environment
kluczowy, istotny
start learning
essential
nawet
start learning
even
stale zmieniający się
start learning
ever-changing
stale rosnący
start learning
ever-growing
statyści
start learning
extras
gorączka
start learning
fever
ognisko, pożar
start learning
fire
straż pożarna
start learning
fire brigade
smak
start learning
flavour
dziczyzna
start learning
game
grać komuś na nerwach
start learning
get on sb’s nerves
zwiedzać
start learning
go sightseeing
plotkować, plotka, plotkarz
start learning
gossip
skończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
przewodnik
start learning
guide
fryzura
start learning
hairdo
fryzjer(ka)
start learning
hairdresser
być przeziębionym
start learning
have a cold
mieć do czegoś dostęp
start learning
have access to sth
ból głowy
start learning
headache
zdrowy
start learning
healthy
trzymać coś w ręku
start learning
hold sth in your hand
Pracuję jako...
start learning
I work as a...
praktyka (= "pierwsza praca")
start learning
internship/apprenticeship
zaprosić kogoś na imprezę
start learning
invite sb to a party
Wkurza mnie to!
start learning
It makes me furious!
Dołącz do nas!
start learning
Join us!
trzymać pszczoły (= hodować)
start learning
keep bees
biedronka
start learning
ladybird
śmiać się
start learning
laugh
prawnik
start learning
lawyer
liderzy prowadzą ludzi
start learning
leaders lead people
homar
start learning
lobster
opiekować się kimś
start learning
look after sb
spojrzeć na kogoś
start learning
look at sb
szukać czegoś
start learning
look for sth
trochę schudnąć
start learning
lose some weight
głośny
start learning
loud
wysilić się
start learning
make an effort
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
start learning
make sb redundant
upewnić się
start learning
make sure
magisterka z...
start learning
master’s degree in...
kumpel
start learning
mate
posiłek
start learning
meal
mierzyć
start learning
measure
wymiary
start learning
measurements
lekarstwo
start learning
medicine
tajemniczy
start learning
mysterious
lakier do paznokci
start learning
nail polish
niegrzeczny
start learning
naughty
tworzenie sieci kontaktów ludzkich w biznesie
start learning
networking
Norweg, norweski
start learning
Norwegian
zamówienie, porządek, kolejność
start learning
order
praca na niepełny etat
start learning
part time job
groszek
start learning
peas
papryka, pieprz
start learning
pepper
zjawisko
start learning
phenomenon
chlew
start learning
pigsty
talerz
start learning
plate
plac zabaw
start learning
playground
doniczka, trawka (= marihuana)
start learning
pot
Praga
start learning
Prague
modlić się
start learning
pray
zawodowiec
start learning
professional
postęp
start learning
progress
oświadczyć się vs zaręczyć się
start learning
propose vs get engaged
ochrona, zabezpieczenie
start learning
protection
ugasić pożar / zgasić papierosa
start learning
put a fire/cigarette out
kwalifikacje
start learning
qualifications
rzucić (pracę), zrezygnować
start learning
quit, quit, quit
przepis kucharski vs paragon
start learning
recipe vs receipt
sprawozdanie
start learning
report
zrezygnować z pracy
start learning
resign from work
przejść na emeryturę
start learning
retire
emerytowany, na emeryturze
start learning
retired
emerytura
start learning
retirement
dojrzały owoc
start learning
ripe fruit
bułka
start learning
roll
cieknący nos
start learning
runny nose
sprzedaż
start learning
sales
jajecznica
start learning
scrambled eggs
glon
start learning
seaweed
szukać x3
start learning
look for/seek/search
samozatrudniony
start learning
self-employed
sprzedać vs zakupić
start learning
sell vs purchase
Poważnie!
start learning
Seriously!
usługi
start learning
services
otworzyć interes
start learning
set up a business
rodzeństwo
start learning
siblings
podpisać, znak (np. drogowy)
start learning
sign
usiąść przy stole
start learning
sit at the table
łamany na (= /)
start learning
slash
bolące gardło
start learning
sore throat
nadal
start learning
still
przejąć nad czymś kontrolę
start learning
take control of sth
(jedzenie) na wynos
start learning
takeaway
tymczasowy
start learning
temporary
czuły
start learning
tender
dlatego...
start learning
that’s why...
Czechy
start learning
the Czech Republic
taki sam, to samo
start learning
the same
gruba książka
start learning
thick book
jedzenie w puszce
start learning
tinned food
indyk
start learning
turkey
pilny
start learning
urgent
kelner / kelnerka
start learning
waiter / waitress
arbuz
start learning
watermelon
warunki pracy
start learning
working conditions

You must sign in to write a comment