A13: Słówka z tablicy LISTOPAD (test)

 0    71 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zatrudnienie
start learning
employment
na przyszłość
Ciągle oszczędzam na przyszłość.
start learning
for the future
I keep saving for the future.
badanie lekarskie
start learning
medical examination
być w formie
start learning
be fit
przez długi czas
start learning
for a long time
zapisać coś
start learning
write sth down
ulotka
start learning
leaflet
zrobić coś od nowa (od samego początku)
Zacznijmy od początku!
start learning
do sth from a scratch
Let's start from the scratch!
składniki
start learning
ingredients
suplementy
start learning
supplements
robić coś dobrze
start learning
do sth well
skierowanie do specjalisty
start learning
referral to a specialist
utyć
start learning
get fat
skierowanie na badania
start learning
laboratory order
frekwencja (np. na wyborach)
start learning
turnout
współzawodniczyć ze sobą
start learning
compete with each other
kompetentny
start learning
competent
niekompetentny
start learning
incompetent
następca
start learning
successor
dwa meble
start learning
2 pieces of furniture
istota, sedno, główna myśl
Jaka była myśl przewodnia spotkania?
start learning
gist
What was the gist of the meeting?
siła
start learning
strength
mieć sens
To nie ma najmniejszego sensu!
start learning
make sense
It doesn't make any sense!
Widocznie...
start learning
Apparently...
zainteresowania
start learning
interests
dokonać aborcji
start learning
perform an abortion
usunąć dziecko
start learning
abort a baby / have an abortion
wymiary
start learning
measurements
długość
start learning
length
szerokość
start learning
width
z premedytacją
Zrobiłeś to specjalnie! Ty rozpieszczony bachorze!
start learning
on purpose
You've done that on purpose! You spoilt brat!
sprawdzić coś, zapoznać się z czymś
start learning
check sth out
stawy
start learning
joints
linia montażowa
start learning
assembly line
wziąć udział w czymś, angażować się w coś
start learning
get involved in sth
technik
start learning
technician
montować, składać
start learning
assemble
ręcznie
start learning
by hand / manually
pamiętnik ALBO terminarz
start learning
diary
niepełnosprawny
start learning
disabled
wyciągnąć kopyta
start learning
flatline
trwałość
start learning
durability
trwały
start learning
durable
zajść w ciążę
start learning
get pregnant
stosunek do czegoś
start learning
attitude to sth
wysokość (na której się znajdujemy np. w górach)
start learning
altitude
zapałka, mecz, pasować do siebie
start learning
match
materac
start learning
mattress
zwrot pieniędzy
start learning
refund
produkty uboczne
start learning
by-products
bon
start learning
voucher
skończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
studia podyplomowe
start learning
postgraduate studies
wydział (na uniwersytecie), kierunek studiów
start learning
faculty
jasne włosy
start learning
fair hair
montaż ALBO zgromadzenie
start learning
assembly
pokryty krwią
start learning
covered with blood
spojrzeć na siebie nawzajem
start learning
look at each other
wyrzucić kogoś z pubu
start learning
throw sb out of a pub
wiersz
start learning
poem
przyciągnąć kogoś uwagę
start learning
draw sb’s attention
podatny na coś
start learning
susceptible to sth
osiągnąć cel
start learning
reach a target
zapotrzebowanie, popyt
start learning
demand
żądać odpowiedzi
start learning
demand an answer
daleko, dalej, najdalej
start learning
far, further, the furthest
ogólnie
start learning
in general
zarzucić coś komuś
Zarzucili mu kradzież.
start learning
charge sb with sth
They charged him with theft.
policzyć komuś za coś
Mechanik dużo sobie policzył za naprawę.
start learning
charge sb for sth
The mechanic charged me a lot for the repair.
23-ego grudnia
start learning
on 23rd of December
odrabiać wolny dzień
start learning
make up for a day off

You must sign in to write a comment