A13: October 12th (test)

 0    46 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skuteczny lider
start learning
an effective leader
mieć charyzmę
start learning
to have charisma
istotny czynnik
start learning
an essential factor
przejąć nad czymś kontrolę
start learning
to take control of sth
być z czym powiązanym
start learning
to be related to sth
różnice
start learning
differences
zmieniać (nie: change)
start learning
to alter
niepewny siebie
start learning
insecure
pewny (siebie)
start learning
confident
stawić czoła trudnościom
start learning
to face difficulties
Jestem tak mądry jak Einstein.
start learning
I’m as clever as Einstein.
biodra
start learning
hips
jedna stopa/dwie stopy
start learning
one foot/two feet
broda, podbródek
start learning
chin
gesty
start learning
gestures
gest dobrej woli
start learning
a gesture of good will
pokazywać (nie: show)
start learning
to display
przestrzegać (np. przepisów)
start learning
to follow (e.g. regulations)
zajmować dużo przestrzeni/miejsca
start learning
to take up a lot of space
Pierwsze, co przychodzi na myśl to...
start learning
The first thing that comes to mind is...
albo... albo...
Napiję się albo trochę wina albo kufel piwa.
start learning
either... or...
I'll have either some wine or a pint of beer.
mieć coś ze sobą wspólnego
start learning
to have sth in common
właściwie, tak naprawdę
start learning
actually
wywierać na coś wpływ
start learning
to exert control over sth
podejmować ryzyko
start learning
to take risk(s)
szukać wyzwań
start learning
to seek out challenges
czuć się jak ryba w wodzie w stresujących sytuacjach
start learning
to thrive in stressful situations
coś nie jest wyryte w kamieniu (= można to zmienić, idiom)
start learning
sth isn’t set in stone
zmieniać się, wahać
start learning
to fluctuate
silny, potężny
start learning
powerful
poradzić sobie z czymś
start learning
to deal with sth
przywództwo
start learning
leadership
spokojny kąt
start learning
a quiet corner
wychylać się
start learning
lean out
rekwizyt, podpora
start learning
a prop
pewność (siebie)
start learning
confidence
spodziewać się czegoś
start learning
to expect sth
pochylać się/zgarbić nad czymś
start learning
to hunch over sth
Mam przeczucie!
start learning
I have a hunch!
Daj mi spokój!
start learning
Give me a break!
Nie słyszę cię, bo samochody za głośno jeżdżą:)
start learning
I can't hear you over the sound of traffic.
Pogódź się z tym!
start learning
Deal with it!
internat
start learning
a boarding house
melisa
start learning
sweet/lemon balm
mieć czegoś dość
start learning
to be fed up with sth
zaprosić kogoś na randkę
start learning
zaprosić kogoś na randkę in English
to ask sb out

You must sign in to write a comment