A07, 30.05.2016

 0    42 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Możesz mi powiedzieć, o co chodzi?
start learning
Can you tell me what is about?
Możesz mi powidziec, jaka jest sprawa?
start learning
Can you tell me what the case is?
Zajme się tym mailem od razu.
start learning
I’ll deal with the email straight away.
Problem się pojawił.
start learning
The problem arose/occurred/apeared.
stanac w obliczu problemu
start learning
to face the problem
zmierzyć się z faktami
start learning
to face the facts
Spojrzmy prawdzie w oczy.
start learning
Let’s face it.
doswiadczycy kryzysu
start learning
to face the crisis
Oni mieli kilka problemów, którym musieli stawić czoło.
start learning
They've had a couple of problems to tackle.
Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?)
start learning
Could you hold it for a moment?
Dyrektor departamentu przeprowadził tego ranka spotkanie.)
start learning
The director of the department held a meeting this morning.
uczestniczyć, brać udział
start learning
to attend
I attended a meeting with the HR managers on Friday.
traktować o czymś
start learning
to be about sth
As you all know, this meeting is about the changes in our dotyczyć czegoś, mówić/
dział
start learning
department
być za czymś
start learning
to be in favour of sth
Raj, are you in favour of the proposal?
zwoływać zebranie
start learning
to call a meeting
Shall we call a team meeting to discuss the new regulations?
wyjaśniać
start learning
to clarify
I’m afraid I don’t quite understand. Could you please clarify that?
kończyć
start learning
to conclude
So, that concludes our meeting for today.
zajmować się czymś
start learning
to deal with sth
Could we possibly deal with that point at the end of the meeting?
omawiać, dyskutować
start learning
to discuss
I’d like to call a meeting to discuss our new marketing strategy.
ustalać/wyznaczać termin
start learning
to fix a time
Let’s fix a time for our next meeting.
nawiązywać, kontynuować
start learning
to follow up on sth
Shall we follow up on some of the points from our last meeting?
odbywać zebranie
start learning
to hold a meeting
Shall we hold the meeting in Mike’s office?
przerywać coś/komuś
start learning
to interrupt sth/sb
Sorry to interrupt you, but I have an important question.
Nie mogę tego zrobić.
start learning
I can’t do it.
Nie dam rady, nie wyrobie się (na spotkanie).
start learning
I can’t make it.
cel
start learning
objective
w ten sposób
start learning
that way
robić protokol
start learning
to take minutes
zmieszany, zagubiony
start learning
confused
odmawiać
start learning
to refuse
przeanalizować dokument (kilka osób0
start learning
take somebody through the document
przeanalizować dokument samemu
start learning
go through the document
pozycja na liście
start learning
item
Uczestnicy
start learning
participants
mieć miejsce, odbywać się (o zdarzeniu)
start learning
to take place
skończyć się
start learning
to adjourn
pojawił się problem
start learning
a problem arose
przez chwilę
start learning
for a while
uporać się z problemem
start learning
to tackle the problem
przełożyć (np. spotkanie)
start learning
to postpone
brać udział w spotkaniu
start learning
to attend the meeting

You must sign in to write a comment