(8) Zadania

 0    11 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
seria, partia, porcja (zestaw przedmiotów wyprodukowany w jednym czasie)
Pierwsza partia, sto sztuk, powinna być gotowa w przyszłym tygodniu.
start learning
a batch
The first batch of a hundred should be ready next week.
projektowanie wspomagane komputerowo
start learning
CAD (computer-aided design)
the use of computers to design objects
ograniczenie, przymus
Istnieją ograniczenia dotyczące leków, które lekarze mogą przepisywać.
start learning
constraint
limitation
There are constraints on the medicines doctors can prescribe.
skrót od "milimetr"
start learning
mil
short term for millimeter
nakrętka (od śruby)
start learning
a nut
small piece of metal with a hole in the middle used to fasten things together
Can you pass me a nut and a spanner?
śruba
Dwa ostrza są utrzymywane razem przez śrubę.
start learning
a screw
thin pointed piece of metal that you turn to fasten things together
Two blades are held together by a screw.
uszczelka
Czy możesz naprawić tę uszczelkę w mojej zmywarce?
start learning
a seal
something that stops air or liquid entering or leaving
Can you fix that seal in my dishwasher?
szkic
Widziałem szkic budynku, który on projektuje.
start learning
sketch
drawing that is made quickly and without many details
I saw a sketch of the building he's designing.
otwór, wlot
Aby zagrać, włóż monetę w otwór.
start learning
slot
long narrow opening in a surface
To play, put a coin into the slot.
kompromis
Ta kombinacja polityki na szczeblu krajowym jest głównie odpowiedzialna za kompromis pomiędzy środkami oszczędnościowymi a wzrostem gospodarczym.
start learning
trade-off
acceptable balance between two different things
The policy mix at national level is mainly responsible for the trade-off between austerity and growth.
spawanie
start learning
welding
joining two pieces of metal by heating them and pressing them together

You must sign in to write a comment